Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END324 Yöneylem Araştırması II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Üretim ve hizmet sistemlerinde ortaya çıkan problemleri matematiksel olarak formüle etme ve çözme yeteneklerini geliştirme. Problemleri, doğrusal programlamanın özel hali olarak Hedef Programlama , Tamsayılı Programlama olarak modelleyebilmeli ve çözebilmeli Dinamik Programlama modeli kurabilmek, Karar analizleri yapabilmek,Stok Modellemesi ve Kuyruk analizleri yapabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr.birol Elevli

Ön Koşul Dersleri

END 324 Yöneylem Araştırması II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Hamdy A. Taha, Yöneylem Araştırması, 6. basım, Ş. Alp Baray ve Şakir Esnaf tarafından 6. basımdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2003. [2] Hamdy A. Taha, Operations Research : An Introduction, 8th ed, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 2007. [3] Frederick S. Hillier ve Gerald J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 8th Ed., McGraw-Hill, New York, 2005. [

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hedef Programlama, Tamsayılı Programlama, Dinamik Programlama, Stok Modeli Karar Analizleri, Olasılıklı Stok Modeli ve Kuyruk Modeli

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel giriş YONII_Ders0_Genel.pdf
2 Hedef Programlama YONII_Ders1_HedefProgramlama.pdf
3 Hedef Programlama
4 Tansayılı Programlama YONII_Ders2_TamsayiProg.pdf
5 Dinamik Programlama (Deterministik) YONII_Ders3_DinamikP.pdf
6 Dinamik Programlama (Deterministik)
7 Stok Modellemesi (Deterministik) YONII_Ders4_StokM.pdf
8 Stok Modellemesi (Deterministik)
9 Ara Sınav
10 Karar Analizi ve Oyun Teorisi
11 Karar Analizi ve Oyun Teorisi YONII_Ders5_KararAnalizi.pdf
12 Olasılıklı Dinamik ve Stok Modelleme YONII_Ders6_olasılıklıStokM.pdf
13 Kuyruk Sistemi YONII_Ders7_KuyrukModeli.pdf
14 Kuyruk Sistemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514814 Hedef programlama, Tamsayılı programlamayı öğrenmek
2 1485783 Dinamik programlamayı bilmek ve uygulayabilmek
3 1485784 Envanter modellerini bilmek ve uygulayabilmek
4 1485785 Kuyruk sistemlerini analiz eder ve kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2 4 5 5 3 4 4 3 3 2 1 2
3 5 5 5 4 4 4 3 3 2 1 2
4 4 5 5 4 5 4 4 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek