Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS724 Toplum Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin hedefleri, 1) sosyal bilimlerde araştırma ilkeleri ve araştırma yöntemlerini öğrenmek ve 2) sosyolojik araştırmaya ilişkin metodolojik tartışmayı anlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Miki SUZUKİ HİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W.Lawrence Neuman Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. 1. ve 2. Cilt. Yayın Odası. Kaan Böke (Der.) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Alfa Basım Yayın Dağıtım. Corrine Glesne Nitel Araştırmaya Giriş. Anı Yayıncılık. Alan Chalmers Bilim Dedikleri. Paradigma Yayıncılık. Russel Keat and John Urry Bilim Olarak Sosyal Teori. İmge Kitap Evi. Emile Durkheim Toplumbilimin Yöntem Kuralları, Cem Yayınevi. Max Weber Sosyal Bilimlerin Metodolojisi. Küre Yayınları. Karl Popper Bilimsel Araştırmanın Mantığı. Yapı Kredi Yayınları. Thomas Kuhn Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Kırmızı Yayınları. Pierre Bourdieu ‘Nesnelleştiren Özneyi Nesnelleştirmek’ Seçilmiş Metinler. Heretik Yayıncılıkç pp.147-152 Paul Feyerabend Yönteme Karşı. Ayrıntı Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste sosyal bilimlerde araştırma ilkeleri, yöntemleri ve sosyolojik çalışmalara özgü metodolojik tartışmalar incelenecektir. Dersin ilk kısımında araştırma yöntemleri, ikinci kısımında daha çok metodolojik tartışma ile ilişkili konular işlenecek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 8 3 24
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 3 3
27 Makale Yazma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 7 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 11 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve araştırma - Neuman 1. Bölüm
2 Teori ve veri - Neuman 3. Bölüm
3 Metodoloji ve metod - Neuman 4. Bölüm Tümevarımcılık - Chalmers 1. Bölüm
4 Araştırma süreci ve tasarımı – Neuman 6. Bölüm Tümevarım problemi - Chalmers 2.,3. Bölüm
5 Ölçüm – Neuman 7. Bölüm Popper’ın yanlışlamacılık - Chalmers 4.,6. Bölüm
6 Örnekleme – Neuman 8. Bölüm Bilimsel araştırmada nesnellik - Durkheim 1., 2. Bölüm
7 Bilimsel araştırmada etik – Neuman 5. Bölüm Sosyolojide etik - Weber I. Bölüm
8 Nicel araştırmada veri toplama teknikleri – Neuman 10. ve 12. Bölüm Bilimsel araştırmada değerler - Weber II. Bölüm
9 Nitel araştırmada veri toplama teknikleri - Neuman 13. ve 15. Bölüm Derinlemesine görüşme - Glesne 4. Bölüm
10 SUNUMLAR (araştırma önerisi)
11 SUNUMLAR (araştırma önerisi)
12 İkincil veri analizi – Neuman 11. Bölüm Kuhn’ın paradigmaları - Chalmers 8. Bölüm
13 Çoklu metot – Böke 12. Bölüm Bourdieu’ın nesnelleştiren özne – Bourdieu 2(4) Bölüm
14 Literatür taraması, rapor yazma – Neuman 16. Bölüm Nitel verinin yazımı – Glesne 8. Bölüm

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271248 sosyal bilimlerde araştırma ilkeleri ve araştırma yöntemlerini öğrenmek
2 1271249 sosyolojik araştırmaya ilişkin metodolojik tartışmayı anlamak
3 1271250 farklı yöntemsel yaklaşımların üstün ve zayıf yönlerini tartışabilmek
4 1271251 araştırma sorusuna ve tasarımına uygun yöntemleri ayırt edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70098 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70099 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 70100 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70101 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70102 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70103 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 70104 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 70105 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9 70106 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10 70107 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
11 70108 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme