Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END330 Proje Yönetimi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel prensiplerin sunulması ve katılımcılara yönetsel bir bakış açısı getirebilmesidir. Ders kapsamı dahilinde, proje bütçeleme, planlama, kaynak ayırma, izleme ve kontrol gibi temel proje yönetimi fonksiyonları ana başlıklar halinde tartışılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇALIŞ BOYACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

James P. Lewis, Fundamentals of Project Management. Harold PhD Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning Scheduling and Controlling.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Proje yönetimi dersi; proje yönetimine giriş: proje tanımı projenin bileşenleri; projenin başlatılması: projenin doğası ve amacının belirlenmesi maliyet ve bütçe paydaşların belirlenmesi; projenin planlanması: takım belirleme bütçe belirleme risk planlama; projenin yürütülmesi ve kontrolü: kaynakların koordinasyonu proje değişkenlerinin izlenmesi; projenin kapatılması: tüm aktivitelerin sonlandırılması proje anlaşmasının tamamlanması; proje örnekleri konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje yönetimine giriş PY-Ders1.pdf
2 Proje yaşam döngüsü ve organizasyonu PY-2-projeyöneticisininilgialanlar-organizasyon.pdf
3 Projeler için proje yönetim süreci PY-Ders1.pdf
4 Proje bütünleştirme yönetimi PY-Ders1.pdf
5 Proje kapsam yönetimi PY-2-projeyöneticisininilgialanlar-organizasyon.pdf
6 Proje zaman yönetimi PY-2-projeyöneticisininilgialanlar-organizasyon.pdf
7 Proje maliyet yönetimi PY-2-projeyöneticisininilgialanlar-organizasyon.pdf
8 Proje kalite yönetimi PY-3-projehayatdöngüsü.pdf
PY-2-projeyöneticisininilgialanlar-organizasyon.pdf
9 Proje insan kaynakları yönetimi PY-2-projeyöneticisininilgialanlar-organizasyon.pdf
10 Ara sınav
11 Proje iletişim yönetimi PY-2-projeyöneticisininilgialanlar-organizasyon.pdf
12 Proje risk yönetimi, proje sunumları PY-2-projeyöneticisininilgialanlar-organizasyon.pdf
13 Proje tedarik yönetimi, proje kapanışı. PY-2-projeyöneticisininilgialanlar-organizasyon.pdf
14 Final sınavı
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489070 Proje kapsamını tanımlayabilme becerisi
2 1489071 Zaman maliyet ve kaynak tahminlerini yapabilme becerisi
3 1489072 Proje planları hazırlayabilme, projeleri başarıyla yönetme ve bitirebilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 3 3 5 4 2 5 5 3
2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 5 3
3 2 2 5 3 3 5 4 2 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek