Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT502 İleri Makroekonomi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin Milli Gelir hesapları, Tüketim Fonksiyonu, Yatırım analizi, Denge milli gelir düzeyi, Enflasyon, İşsizlik, Ekonomik büyüme ve Açık ekonomide denge konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. H. Alper Güzel

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Makroekonomi(8. Baskı), Kemal Yıldırım - Doğan Karaman - Murat Taşdemir Seçkin Yayıncılık , 2009 2. Makroekonomi, R. Dornbusch, S. Fischer Çeviren: S. Ak - M. Fisunoğlu, E. Yıldırım, Akademi Yayınevi 1998. 3. Makroekonomi(9. Baskı), İlker Parasız, Seçkin Yayınevi, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 65 1
4 Quiz 5 35 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Milli Gelir Muhasebesi,
2 Toplam Talep, Milli Gelir Dengesi
3 Para, Faiz ve Milli Gelir
4 Para ve Maliye Politikaları
5 Sabit ve Hareketli Döviz Kurları altında denge
6 Toplam Arz ve Talep, Ücretler, Fiyatlar, İstihdam
7 Rasyonel Beklentiler
8 Tüketim ve Tasarruf
9 Yatırım Harcamaları
10 Para Talebi Merkez Bankası ve Para Arzı
11 İstikrar Politikaları
12 Enflasyon,İssizlik Dinamiği
13 Bütçe Açıkları ve Borç
14 Sermaye Hareketleri ve Uluslararası Makroekonomi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304319 Milli Gelir Hesaplarını öğrenir
2 1304318 Para ve Maliye politikalarının etkilerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama