Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT518 İleri Dünya Ekonomisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dünya ekonomisinin temel sorunlarını, global ekonomide kavramların yeniden tanımlanmasını ve yeni dünya düzeninin oluşum koşulları ve sonuçlarını analiz edebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Işıl Alkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Ekonomisi-Mahfi Eğilmez Dünya Ekonomisi-Prof. Dr. Mehmet Karagül Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma-Fikret Şenses

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geçmişten günümüze dünya ekonomisindeki dönüşümler, kalkınma, yoksulluk,azgelişmişlik, küreselleşme ve çeşitleri, uluslararası yabancı sermaye hareketleri, kredi derecelendirme kuruluşları ve ekonomilere etkileri, milletlerarası iktisadi bütünleşmeler, Bölgeselleşme; Gelişmekte olan ülkelerde bölgesel entegrasyon süreci, Küreselleşmenin yarattığı fırsatlar ve tehditler, Washington&Post Washington uzlaşmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçmişten günümüze dünya ekonomisindeki başlıca dönüşümler Y.LİSANS-DÜNYA EKONOMİSİ sunum 1.pptx
2 Dünya nüfusunun gelişimi ve ekonomilere etkileri Dünya Ekonomisi ders 2.docx
3 Kalkınma, büyüme, kalkınmasız büyüme, kalkınmanın faktörleri ve kalkınma göstergeleri ve dünya ekonomileri Dünya Ekonomisi ders 3.docx
4 Sürdürülebilir kalkınma, azgelişmişlik, yoksulluk ve dünya ekonomileri Dünya Ekonomisi ders 4.docx
5 Küreselleşme;tanımı,türleri, milli devlet ve küreselleşme Dünya Ekonomisi ders 5.docx
6 Küreselleşme ekseninde uluslararası sermaye hareketleri ve çeşitleri Uluslararası sermaye hareketleri.pptx
7 Küreselleşme ekseninde sermaye hareketlerinin nedenleri ve etkileri Uluslararası sermaye hareketleri.pptx
8 Ara Sınav
9 Milletlerarası örgütler ve hedefleri http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931493.pdf
10 Milletlerarası iktisadi bütünleşmeler http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931493.pdf
11 Yükselen piyasalar, orta gelir tuzağı http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2018_V07_I04/9c35d15ae0e0a7514e486133777799db.pdf
12 Washington ve Post Washington mutabakatları, dünya ekonomilerine etkileri https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/69197
13 Kredi derecelendirme kuruluşları ve dünya ekonomilerine etkileri http://file.setav.org/Files/Pdf/20121126124257_seta-kredi_derecelendirme_kuruluslari-_alternatif_arayislar.pdf
14 Dünya ekonomisine ilişkin önemli bir literatür okumasının değerlendirilmesi (Ulusların Düşüşü/Daron Acemoğlu&James Robinson) https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/887119

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545874 Dünya ekonomisinde 20. yy da yaşanan gelişmeleri örneklerle açıklayabilme
2 1545875 Yeni ekonomik düzeni, gelişimini ve tanımını ülkeler düzeyinde sorgulayabilme
3 1545876 Merkez-çevre ilişkilerini analiz edebilme
4 1545877 Küreselleşmeyi ve sonuçlarını değerlendirebilme
5 1545878 Küresel mali krizi nedenleri ve sonuçlarıyla değerlendirebilme
6 1545879 Dünya ekonomisini analiz edebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek