Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, bilimsel araştırma sürecini, psikolojide yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemleri ve desenlerini ileri düzeyde incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Murat KURT

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (5. Baskı). Çev. Cenk Pamay. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Karakaş, S. (1988). Bilimsel Psikoloji: Temel İlkeler. Ankara: TBMM Basımevi. Robinson, P. W. (1976). Fundamentals of Experimental Psychology: A Comparative Approach. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E.B. (1997). Research Methods in Psychology (4th Ed.). New York: McGraw-Hill. White, T.L. & McBurney

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu ders araştırma sürecinin aşamaları, geçerlik ve güvenirlik, ilişkisel araştırma türleri, ilişkisel araştırmalarda kullanılan istatistik tekniklerinin incelenmesini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoloji ve Bilimsel Yöntem
2 Araştırma süreci; araştırma önerisi hazırlama
3 Araştırma türleri: Deneysel ve korelatif yöntem
4 İşevuruk tanımlar
5 Değişkenler
6 Araştırma Geçerliği
7 Ara Sınav
8 Psikolojide kullanılan ölçme araçları; ölçme araçlarının psikometrik özellikleri
9 Evren ve Örneklem
10 Gözlem
11 Korelatif desenler
12 Tarama araştırmaları
13 İlişkisel araştırmalarda istatistik
14 Psikoloji araştırmalarında etik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294027 Görgül bulgu ve varsayımları bilimsel kriterler kullanarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
2 1294028 Güvenilir bilimsel yöntemler kullanarak görgül bilgi toplayabilmek ve bulguları geçerli ve kullanılabilir şekilde raporlayabilir.
3 1294029 Psikolojik olguları ölçmek için gerekli araçlar (anket, ölçek gibi) üretip, kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2 4 5 4 4 5 5
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek