Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİS000 Seminer 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Öğrencinin uzmanlık alanına yönelik okumalar yapması ve akademik olarak bilimsel gelişmeler sağlayabilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

----

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilimsel makaleler

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Öğrencinin akademik gelişimine yönelik bilimsel ve akademik güncel çalışmaları takip etmesini, okumasını ve raporlaştırmasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
17 Alan Çalışması 1 1 1
24 Seminer 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
2 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
3 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
4 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
5 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
6 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
7 Ara Sunum
8 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
9 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
10 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
11 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
12 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
13 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.
14 Akademik alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları takip etme, incelenme ve tartışma.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512508 Bilimsel makaleleri takip eder.
2 1512509 Uzmanlık alanına yönelik okumalar yapar.
3 1512510 Bilimsel çalışmalar yürütebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78102 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 78103 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 78104 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 78110 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 78114 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 78108 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 78109 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 78113 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 78107 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 78111 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 78112 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 78105 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 78106 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5 5 4 4 4
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek