Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END321 Yöneylem Araştırması I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Karşılaşılan gerçek hayat problemlerinin doğrusal programlama ile modellenmesi, çözümü, en iyi sonucun elde edilmesi ve sonuçların yorumlanması konusunda öğrencilerin beceri kazanmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr.birol Elevli

Ön Koşul Dersleri

END 201 Mühendislik Matematiği I

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

HAmdy A. Taha, Yöneylem Araştırması, Literatür Yayıncılık Hamdy A. Taha, Operations Research : An Introduction, 8th ed, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 2007. Frederick S. Hillier ve Gerald J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 8th Ed., McGraw-Hill, New York, 2005. Ahmet Öztürk, Yöneylem Araştırması, 11. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Doğrusal programlama modelleri, çözüm yöntemleri ve bu modellerin duyarlılık analizinin nasıl yapılacağı tartışılmakta; bilgisayar ile model çözme çalışması yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
23 Proje Sunma 1 5 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
22 Proje Hazırlama 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yöneylem araştrımasına genel giriş Ders0_YoneylemGenel.pdf
Ders1_Yoneylemegiris.pdf
2 Doğrusal programlamaya giriş Ders2_DogrusalProgramlama.pdf
3 Model Oluşturma
4 Çözüm yaklaşımları, grafiksel yöntem Ders4_DP_CozumYontemleri_Grafik.pdf
5 DP Problemlerinin çözümünde simplekx algoritması Ders5_DP_CozumYontemleri_simpleks.pdf
6 DP Problemlerinin çözümünde simplekx algoritması
7 Yapay Değişkenler yöntemi Ders6_DP_CozumYontemleri_Yapay.pdf
8 DP problemlerinde İkililik ve Duyarlılık analizleri Ders7_LP_Hassaslık_Analizi.pdf
9 ARA SINAV 2019_YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I GRUP VE PROJELER.pdf
YON_I_ODEV 2 Soruları.pdf
10 Duyarlılık Analizleri
11 Ulaştırma Problemleri
12 Ulaştırma Problemleri Ders8_Ulastırma_Modeli.ppt
13 Şebeke Analizleri Ders9_Sebeke_Modeli.pdf
14 Şebeke Analizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485777 Doğrusal Programlamayı kavramak ve Matematiksel model kurabilmek.
2 1485778 Karar verme problemlerinde doğrusal programlama ve tamsayılı programlama modelleri ve çözümlerini kullanabilmek.
3 1485776 Doğrusal programlamanın çözüm yöntemlerini uygulayabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3 4 4 3 3 2 2 3
2 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3
3 4 5 5 4 5 4 4 2 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek