Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP115 HAYATIN TEMELİ 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Hücrenin biyolojik, fizyolojik ve histolojik özelliklerinin öğrenilmesi, organik moleküllerin biyokimyasal yapısı ve etkileşimleri, anatomi terminolojisi, farmakoloji ile ilgili temel kavramların anlaşılması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ayhan Bozkurt Prof.Dr. Nurten Kara Prof.Dr. Füsun A. A. İğde Doç.Dr. Özgür Korhan Tunçel Doç.Dr. M. Ece Pirzirenli Doç.Dr. Üyesi Özlem Terzi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Arslan Dr. Öğr. Üyesi Engin Çiftçioğlu Dr. Öğr. Üyesi Alper Arslan Dr.Öğr.Üyesi Aysın Pınar Türkmen

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ Junqueıra LC, Carnerio J: Temel Histoloji Konu ve Atlas, 2018 Ross MH, Kaye, IG, Pawlina, W, Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas, 2104 Eroschenko VP: Di Fiore Histoloji Atlası-Fonksiyonel İlişkileriyle, 2013 Moore KL, Persaud TVN, Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, 2015 Sadler TW: Langman Medikal Embriyoloji, 2017 ANATOMİ TÜRKÇE KAYNAK LİSTESİ 1.Ferner H, Staubesand J. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası, Çev. Ed: Prof. Dr. K. Arıncı, Atlas Yayıncılık, 2005. 2.Netter FH. İnsan Anatomisi Atlası, Üçüncü Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed: Prof. Dr. Meserret Cumhur), Palme Yayıncılık, Ankara, 2002. 3.Snell RS. (Çeviri Ed: Prof.Dr. Mehmet Yıldırım). Klinik Anatomi. 6. Baskı. Little, Brown and Company. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti, 1998. 4. Arıncı K, Elhan A. Anatomi Güneş Kitabevi, Ankara, 1995. 5. Ozan Anatomi. Prof.Dr.Hasan Ozan, 3.Baskı, Ankara, 2014. 6.İnsan Anatomisi Renkli Atlası. H.Fritsch, W.Kuehnel. (Çeviri Ed: Prof.Dr. Cem Kopuz) İç Organlar, Cilt 2, İstanbul Tıp Kitabevi 7.Moore KL, Dalley AF. Clinically Oriented Anatomy. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia – Baltimore – New York – London – Buenos Aires – Hong Kong – Tokyo –Sydney, 1999. 8.Resimli Anatomi Sözlüğü (Prof.Dr.Mehmet Yıldırım) Nobel Tıp Kitabevi TIBBİ FİZYOLOJİ Barrett, Barman, Boitano, Brooks Ganong'un Tıbbi Fizyolojisi, 25. Baskı, 2015 John H. Hall, Guyton Tıbbi Fizyoloji, 13e, 2017 Rodney A. Rhoades/David R. Bell, Tıbbi Fizyoloji Klinik Tıbbın Temelleri, 2017 TIBBİ BİYOLOJİ William S. Klug , Michael R. Genetik Kavramlar, 2011 FARMAKOLOJİ Oğuz Kayaalp, Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2, 2018

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Hücre, hücre yüzeyi özelleşmeleri ve hücrelerarası ortam, hücre-doku-organ sistemler ilişkisi, temel dokular (Epitel, bağ, kas, sinir), kanın temel bileşenler, temel embryolojik kavramalar, prokaryot, ökaryot ve genel özellikleri, hücre ve organelleri, nükleik asitler, replikasyon, transkripsiyon, protein sentezi, epigenetik faktörler, hücre döngüsü, vücut sıvıları ve homeostaz membran transportu, membran ve aksiyon potansiyeli, vücut sıvıları ve homeostaz, hücreler arası haberleşme, anatomi terminolojisi, temel kavramlar ve iskelet, farmakoloji ile ilgili temel kavramlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 80
1 Ara Sınav 1 80 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
5 Derse Katılım 30 1 30
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
7 Laboratuvar 4 4 16
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 8 8
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
47 Laboratuvar Sınavı 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşamın Başlangıcı (prokaryot, ökaryot ve genel özellikleri) , Hücre, Tıbbi Organik Kimya-1, Vücut sıvıları ve homeostaz, Hücre ve Organelleri, Temel Dokular, Membran transportu, Tıbbi Organik Kimya-2, Nükleik asitler, Hücre yüzeyi özelleşmeleri ve hücrelerarası ortam, Tıpta Profesyonellik, Epitel dokusu histolojisi, Transkripsiyon, Hücreler arası haberleşme, Membran ve aksiyon Mikroskop, Vücut ısısı, nabız,Ağız hijyeni, diş fırçası, diş ipi, İletişimin temel ilkeleri
2 Epigenetik faktörler, Protein sentezi,Kan, Replikasyon- Transkripsiyon- Protein sentezi , Anatomi Terminolojisi, Temel Farmakoloji,Hücre Döngüsü, Temel Embriyolojik Kavramlar, tıbbi biyoloji histoloji
3 Temel Kavramlar ve İskelet, Tıp Tarihi ve Etik İnsan Hakları, Tıp Etiği İlkeleri, Histoloji uygulama sınavı ,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289704 Doku ve sistem tanımlarını yapabilmeli Temel dokuları sayabilmeli; başlıca yapılarını açıklayabilmeli
2 1289705 Zigot, embriyo, fetüs, plesenta, trofoblast, ektoderm, endoderm, mezoderm, epiblast, hipoblast, nörulasyon, gastrulasyon, blastosist, morula, blastomer, teratojen gibi temel embriyolojik terimleri açıklayabilmeli Doğum öncesi temel gelişme dönemlerini açıklayabilmeli
3 1289706 Temel tıbbi organik kimya kavramlarını tanımlar
4 1289707 Mikroskop kullanır
5 1309277 Epitel dokusunu tarif edebilmeli önemini açıklayabilmeli Epitel dokusunun yapısını ve temel özelliklerini açıklayabilmeli Epitel dokusunun tiplerini ve bulunduğu yerleri söyleyebilmeli Epitel dokusunu sınıflandırabilmeli
6 1327061 İnsan vücudundaki temel hücre şekillerini ve büyüklüklerini açıklayabilmeli Sitoplazma, ergastoplazma ve organel terimlerini tanımlayabilmeli Hücre yüzeyi özelleşmelerinin yapısını ve işlevlerini açıklayabilmeli Bazal laminanın yapısı ve işlevlerini açıklayabilmeli Farklı işlevsel durumlarda hücre morfolojisinin nasıl değiştiği Hücre iskeletini oluşturan elemanları ve genel özellikleri Hücrelerarası bağlantı kompleksleri, genel özellikleri ve işlevleri Hücre yüzeyi özelleşmeleri ve işlevleri Mikrotübüler sistem İntegrinler ve işlevleri Bazal laminanın yapı ve işlevi Hücrelerarası ortamı oluşturan elemanlar ve işlevleri Temel dokulardaki yapılanma ve farklılıkları İnsan vücudundaki temel hücre şekillerini ve büyüklüklerini açıklayabilmeli Sitoplazma, ergastoplazma ve organel terimlerini tanımlayabilmeli Hücre yüzeyi özelleşmelerinin yapısını ve işlevlerini açıklayabilmeli Bazal laminanın yapısı ve işlevlerini açıklayabilmeli Farklı işlevsel durumlarda hücre morfolojisinin nasıl değiştiği Hücre iskeletini oluşturan elemanları ve genel özellikleri Hücrelerarası bağlantı kompleksleri, genel özellikleri ve işlevleri Hücre yüzeyi özelleşmeleri ve işlevleri Mikrotübüler sistem İntegrinler ve işlevleri Bazal laminanın yapı ve işlevi Hücrelerarası ortamı oluşturan elemanlar ve işlevleri Temel dokulardaki yapılanma ve farklılıkları
7 1327062 Canlılığı tanımlayabilmeli İlk hücrenin nasıl oluştuğunu açıklayabilmeli Endosimbiyotik teoriyi açıklayabilmeli Prokaryot ve ökaryot hücreleri tanımlayabilmeli Prokaryot ve ökaryot hücrelerin genel özelliklerini ve farklarını listeleyebilmeli
8 1327065 Çekirdek zarının yapısı Çekirdek içeriği ve temel özellikleri Çekirdek DNA'sı Mitokondrinin yapısı, görevleri, mitokondriyal DNA Ribozomun yapısı, oluşum mekanizması ve görevi Hücrelerin temel ortak özellikleri İnsanda hücre şekilleri Hücrede yer alan yapıları Hücrede yer alan yapıların görevleri Hücre membranın temel yapısı Membran lipitlerinin adları Hücre zarı fonksiyonları Hücre zarı moleküler mekanizmaları Hücre içi ve hücreler arasında molekül hareketleri Glikokaliks yapısını ve görevleri Endoplazmik retikulum yapısını ve görevi Golgi organı yapısı ve görevi Peroksizomun yapısı ve görevleri Hücre içerisindeki depo ürünleri ve inklüzyonlar
9 1327066 DNA ve RNA’nın hücrede nerede yer aldıklarını, yapısını ve fonksiyonlarını söyleyebilir DNA ve RNA’nın benzerliklerini ve farklarını sayabilir DNA ve RNA arasındaki baz eşleşmesinin özelliklerini söyleyebilir Nükleotid, DNA, gen ve kromozomlar arasındaki bağlantıyı açıklayabilir Genetik maddenin canlıdan canlıya nasıl aktarıldığını söyleyebilir DNA ve genlerin neden ve nasıl paketlendiğini açıklayabilir
10 1327084 Nükleotid, DNA, gen ve kromozomlar arasındaki bağlantıyı açıklayabilir Allel, heterozigot ve homozigot terimlerini tanımlayabilir Allel sıklığını hesaplayabilir Populasyonda varyasyona neden olan faktörleri listeleyebilir ve açıklayabilir Doğal seçilimin nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilir Mutasyon, göç, genetik sürüklenme ve rastgele olmayan evliliklerin gen havuzuna etkilerini tanımlayabilir Heterozigot üstünlüğü ve kurucu etkisini tanımlayabilmeli ve örnek verebilmeli
11 1327089 Genetik maddenin hangi enzimler ile nasıl çoğaldığını (replikasyon) söyleyebilmeli Prokaryotik ve ökaryotik replikasyonu açıklayabilmeli Prokaryotik ve ökaryotik replikasyon arasındaki fark ve benzerlikleri söyleyebilmeli Replikasyon hatalarının önleme mekanizmaları ve görev yapan moleküllerin isimlerini söyleyebilmeli In vitro koşullarda DNA’nın (PCR) nasıl ve neden çoğaltılabileceğini söyleyebilmeli mRNA, tRNA ve rRNA’nın hangi enzimler ile nasıl ve nerede sentezlendiğini ve işlendiğini açıklayabilmeli Prokaryotik ve ökaryotik transkripsiyon arasındaki fark ve benzerlikleri söyleyebilmeli Operonu tanımlayabilmeli Operatorü tanımlayabilmeli Lac ve Trp operonun nasıl çalıştığını ve çalışmasının nasıl düzenlendiğini açıklayabilmeli Temel ökaryotik gen yapısını açıklayabilmeli Transkripsiyonun nasıl kontrol edildiğini ve kontrolünün neden önemli olduğunu açıklayabilmeli Mitokondriyel transkripsiyon farklarını sayabilmeli
12 1327095 Protein sentezinde kritik öneme sahip DNA dizilerinin isimlerini söyleyebilmeli Genetik kod, kodon ve antikodonu tanımı ve aralarındaki bağlantıyı söyleyebilmeli Protein sentezinde görev alan proteinlerin temel sınıflarını listeleyebilmeli Protein sentezini açıklayabilmeli Protein sentezinin basamaklarını sayabilmeli Protein sentezinin hücrede nerede gerçekleştiğini ve protein senteziyle ilgili yapıların yerlerini ve nasıl sentezlendiklerini söyleyebilmeli Protein sentezi sonrası polipeptit zincirinde meydana gelen değişikleri tanımlayabilmeli Gen ifadesinin nasıl kontrol edildiğini açıklayabilmeli Mitokondriyel translasyonun farklarını sayabilmeli
13 1327096 Epigenetiği tanımlayabilmeli Epigenetik mekanizmaları sayabilmeli Transkripsiyonel epigenetik mekanizmaları (Histon modifikasyonları, DNA metilasyonu, kromatin yeniden şekillenmesi) tanımlayabilmeli ve görevini Transkripsiyon sonrası epigenetik mekanizmaları (Kodlamayan RNA’lar, prionlar, kromozom pozisyon etkisi) tanımlayabilmeli
14 1327101 Hücre döngüsünü ve hücre bölünmesi Hücre döngüsü Hücre döngüsünü tanımlayabilmeli Hücre döngüsünün aşamalarının şemasını çizebilmeli, görev yapan molekülleri ve işlevlerini tanımlayabilmeli Siklin, siklin bağımlı kinazların (cdk) ve inhibitörlerini tanımlayabilmeli ve hücre döngüsündeki görevlerini sayabilmeli Hücre döngüsünün kontrolünde çıkan sorunları tanımlayabilmeli Hücre döngüsünün kontrol noktalarını sayabilmeli ve nasıl kontrol edildiğini açıklayabilmeli Hücre bölünmesi Mitoz bölünmeyi tanımlayabilmeli Mitoz bölünmeyi ve sonuçlarını açıklayabilmeli Mitoz bölünme sırasında ortaya çıkan sorunları ve sonuçlarını açıklayabilmeli
15 1327102 Membran transportunun çeşitleri ve özelliklerini tanımlayabilmeli
16 1327103 Membran potansiyelini tanımlayabilmeli Dinlenme potansiyelini tanımlayabilmeli Membran potansiyelinin oluşumunu açıklayabilmeli Aksiyon potansiyelinin iletilmesini açıklayabilmeli Aksiyon potansiyelinin evrelerini listeleyebilmeli Aksiyon potansiyeli iletiminde "hep ya da hiç yasası"nı açıklayabilmeli
17 1327104 Homeostazis nedir Vücut sıvı kompartmanları nelerdir Ekstraselüler sıvı nerededir İç ortam ne demektir İç ortamın dengede olması ne demektir Organ ve dokuların homeostazise katkıları nelerdir Akciğerlerin homeostazise katkısı Böbreklerin homeostazise katkısı Gastrointestinal sistemin homeostazise katkısı Karaciğerin homeostazise katkısı İskelet kas sisteminin homeostazise katkısı Vücuttaki düzenleyici mekanizmalar nelerdir Kontrol sistemleri nasıl çalışırlar Negatif feed-back Pozitif feed-back
18 1327105 Anatominin çalışma alanlarını ve yöntemlerini söyleyebilmeli -Makroskobik anatomi -Mikroskobik anatomi -Gelişim ve yenidoğan anatomisi -Radyolojik anatomi -Cerrahi anatomi -Patolojik anatomi -İnsan vücudunu öğrenme ve inceleme yöntemine göre anatomi -Sistematik, topografik, yüzeysel, karşılaştırmalı ve klinik anatominin tanımlarını ve farklarını açıklayabilmeli Anatomide genel ve sık kullanılan terimlerin; kullanılan ön ekler, son ekler ve kısaltmaları sınıflandırabilmeli Anatomik genel terimleri söyleyebilmeli Anatomide sık kullanılan terimleri söyleyebilmeli Anatomik terimleri sınıflandırabilmeli -Kemikler ile ilgili terimleri söyleyebilmeli -Eklemler ile ilgili terimleri söyleyebilmeli -Kaslar ile ilgili terimleri söyleyebilmeli -Diğer sistemlerle (sindirim, solunum, dolaşım, sinir…) ilgili kullanılan terimleri söyleyebilmeli Baş, boyun, gövde, karın, pelvis ve sırt bölgelerini tarif edebilmeli Üst ekstremite bölümlerini tarif edebilmeli Alt ekstremite bölümlerini tarif edebilmeli Vücut Boşluklarını (kraniyal, torakal, abdominal ve pelvik) tarif edebilmeli Vücut boşlukları içinde yer alan organları söyleyebilmeli Anatomik pozisyon tanımı ve ne işe yaradığı, anatomide kullanılan düzlem (planlar) ve eksenler hakkında bilgi Anatomik pozisyonun tanımını söyleyebilmeli ve ne işe yaradığını açıklayabilmeli Anatomide kullanılan düzlem (planlar) ve eksenleri tanımlayabilmeli Cinsiyete, yaşa ve ırka bağlı farklılıkları söyleyebilmeli Anatomik varyasyonlar hakkında bilgi Anatomik varyasyon kavramını açıklayabilmeli
19 1327106 Kanın temel bileşenlerini ve kanın şekilli elemanlarının temel özelliklerini açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1
2 5 3 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1
3 5 3 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1
4 5 3 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5
6 5 5 5
7 5 5 5
8 5 5 5
9 5 5 5
10 5 5 5
11 5 5 5
12 5 5 5
13 5 5 5
14 5 5 5
15 5 5 5
16 5 5 5
17 5 5 5
18 5 5 5
19
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek