Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar verilerek, bunların spor bilimlerinde uygulamalarını yapabilmek. Bu çalışmalarla ilgili temel istatistiksel analizleri gerçekleştirebilmek ve aynı zamanda Araştırmalarda bilimsel etik kurallarını bilmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karasar N. (1984) Araştırmalarda Rapor Hazırlama 4. Baskı, Hacettepe –Taş Kitapçılık Ltd.Şti. Ankara; Arıkan R. (1995) Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı; Karasar N. (1995) Bilimsel Araştırma Yöntemi 7.Basım. Ankara; Kurtkan A. (1989) Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, Üçüncü Baskı, İstanbul; Karagöz Y. (2017). SPSS ve AMOS UYGULAMALI Nicel-Nitel Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 1. Basım 650s, Sivas. ISBN: 978-605-320-811-2.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar teorik olarak verilir Özellikle bilimsel etik konusu örneklerle açıklanır. Ayrıca istatistiksel analizler uygulamalı olarak gösterilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
5 Derse Katılım 3 0 1
29 Bireysel Çalışma 12 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 0 1
54 Ev Ödevi 4 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve Bilgi Kaynağı
2 Bilim İnsanında Bulunması Gereken Özellikler
3 Bilimsel Etik İlke ve Kuralları, Örneklerle Bilimsel Etik İhlalleri
4 Bilimsel Yöntem ve Aşamaları
5 Bilimsel Yöntemin Temel Nitelikleri
6 Araştırma Tanım ve Türleri
7 Araştırmalarda Hipotez, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar
8 Araştırma Modeli ve Yöntem
9 Evren ve Örneklem
10 Bilimsel Yayının Amacı ve Bölümleri
11 Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma
12 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Uygulamalar
13 Dağılım, Geçerlilik ve Güvenirlik, Parametrik ve Nonparametrik Testler
14 Örnek Araştırma çalışmaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1263055 Araştırma sürecini tanımak, Problemi açıklamak ve hipotez kurmak
2 1263056 Araştırmalarda gerekli olan verileri düzenleyebilmek
3 1263057 Araştırma yöntemleri konularına bağlı olarak tablo ve grafik oluşturmak
4 1263058 Araştırmalarda istatistik işlemler hakkında bilgi sahibi olmak
5 1263059 Örnek araştırma çalışmaları yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68923 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68924 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68925 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68926 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68927 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68928 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68929 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68931 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68930 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 4 4 3 4
2 4 3 5 3 4 4 4 3 4
3 4 3 5 3 4 4 4 3 4
4 4 3 5 3 4 4 4 3 4
5 3 3 5 3 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek