Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END411 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Dünya ticaretinin artmasıyla önem kazanan ve rekabetin yeni sığınağı olan tedarik zinciri ve lojistiğin işletmeler açısından önemini ve lojistiğin temel yaklaşım olduğu, malzemelerin doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru maliyetle ve doğru koşullarda bulundurulmasının önemini ortaya koyarak farklı bakış açısı kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇALIŞ BOYACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Chopra S., Meindl P, (2016) Supply Chain Management, 6 Ed. Prentice Hall, ISBN-13: 9780133800579 2. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., P., Simchi-Levi, E.(2008), “Designing and Managing the Supply Chain; Concepts, Strategies and Cases”, McGraw-Hill, Boston, ISBN-13: 978-0- 07-110750-1. 3. Jeremy, F. Shapiro , “ Modelling The Supply Chain” Coyle, J.J., Langley, C.J, Novack, R.A. Gibson, B.J.,(2013) Managing Supply Chains: A Logistics Approach, 9 Ed. Cengage Learning, ISBN-13: 978-1111533922

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tedarik Zinciri Kavramı, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Kavramı, Lojistik Yönetimi, Lojistikte Amaçlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Lojistik Maliyetler, Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı, Lojistik Ağ Tasarımı, Taşıma Yönetimi, Depo Yönetimi, Stok Yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
3 Bütünleme Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tedarik Zinciri(TZ) , Lojistik, TZ Yönetimi TZY-1.pdf
2 Lojistik Elemanları-Amacı-Adımları, Lojistikte Gelişmeler TZY-1.pdf
3 TZ Yönetiminin Amacı, Faaliyetleri, Değişimlerin Yönetimi TZY-2.pdf
4 Dış Kaynak Kullanımı TZY-2.pdf
5 Envanter Yönetimi TZY-3.pdf
6 Depo Yönetimi TZY-3.pdf
7 Tedarik Zincirinde Operasyonel İşlevler: Taşıma ve Elleçleme TZY-4.pdf
8 Satış Tahmini, Talepdeki Belirsizlikler, Satış Bileşenleri, Satış Tahmin Yöntemleri TZY-4.pdf
9 Hızlı Satış Tahmininin Önemi, Bir Amaç Olarak Üretim, Sipariş Alma TZY-5.pdf
10 Satın Alma, Satın Almada Gelişmeler, Satın Alma Süreci TZY-5.pdf
11 Tedarikçi Belirsizliğinin Elemanları, Tedarikçi Seçimi, Satın Almada eğilimler TZY-6.pdf
12 Üretim Planlama Kontrol, Malzeme Taşıma Yönetimi-Tasarımı-Bileşenleri TZY-6.pdf
13 Tedarik Zincirinde Lojistik Ağ Tasarımı TZY-7.pdf
14 Tedarik Zinciri Uygulamaları TZY-7.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273119 Tedarik zinciri ve lojistik ve kavramları hakkında bilgi sahibi olma.
2 1273116 Taşıma modlarının nitelikleri hakkında bilgi sahibi olma ve ihtiyaçlara uygun mod seçimi yapabilme
3 1273117 Depo yönetiminin temel süreçlerini anlama
4 1273118 Lojistik sistemleri tasarlama, iyileştirme.
5 1273223 Ulusal ve uluslararası işletmelerde tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarını planlama.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4
2 4 5 3 3 3 4 3 4 2 2 4
3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3
4 4 5 2 2 3 3 3 3 2 2 3
5 4 5 3 3 3 4 3 4 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek