Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END408 Kurumsal Kaynak Planlaması 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Bir kurumsal şirket veya şirketler grubunun tüm yönetim fonksiyonlarını yazılım olarak bünyesinde toplayan ve ERP olarak isimlendirilen sistemlerinin tasarım, kurulum ve işletimi konusunda öğrenciyi bilgi sahibi yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Naci MURAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aktaş, R., Koçak, A., ve Acar, V. (2010). Kurumsal kaynak planlaması: Teori ve bilgisayar destekli uygulama senaryoları. Gazi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ERP nin Gelişimi ve temel Kavramlar, ERP sistemlerinin temel modülleri, Muhasebe ve Finans Yönetim Modülü, Malzeme Yönetim modülü Satınalma, Stok ve Depo Yönetimi), Satış ve Dağıtım sistemi Modülü, Üretim Veri Yönetimi(Ürün Ağaçları ve İş Akışları), Üretim Planlama Modülü (MPS, MRP, CRP),, Üretim Kontrol İşlemleri Modülü, Kaite ve Bakım Yönetim Modülleriü Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM), Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (Balanced Scorecard), İnsan Kaynakları Yönetimi, ERP Paketleri (SAP, Microsoft Dynamics vs. ) tanıtımı ve uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 17 6 102

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ERP sistemleri Gelişimi ve Temel Kavramlar
2 ERP sistemlerinin temel modülleri
3 Malzeme Yönetimi-I (Satınalma ve Tedarik Süreci)
4 Malzeme Yönetimi-II (Stok ve Depo yönetimi)
5 Üretim - Ana Verileri
6 Üretim - Planlama (MPS, MRP, CRP)
7 Üretim - Kontrol İşlemleri
8 Üretim - Maliyetlendirme
9 Satış ve Dağıtım Yönetimi
10 Muhasebe ve Finans Yönetimi
11 Kalite Yönetimi
12 Bakım Yönetimi
13 İnsan Kaynakları Yönetimi
14 ERP paketleri ve Seçimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273212 Entegre sistem kavramının yerleşmesini sağlar
2 1273213 Problem çözme ve sistem tasarımı yeteneğinin geliştirir
3 1273214 ERP paketleri seçim kriterlerini öğretir
4 1273215 Üretim Planlama ve Kontrol süreçlerinin çalışmasını öğretir
5 1273216 Satış süreçlerini ve Üretim sistemine entegrasyonu öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 5 2 1 2 4 2 4 5 2
2 2 2 4 3 1 2 3 3 4 4 3
3 2 3 4 2 1 2 3 2 3 4 2
4 1 2 3 2 1 2 4 2 4 4 2
5 2 3 4 3 1 2 3 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek