Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY702 Spor Yönetimi 927001 1 2 7.5

Dersin Amacı

Spor yönetiminin önemli prensiplerini, kavramlarını ve fonksiyonlarını değerlendirebilecek becerileri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Musa ÇON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Covell D., Walker S., Siciliano J., Hess P. (2007). Managing Sport Organizations, Elsevier, Burlington. Miller L.K. (1997). Sport Business Management. Aspen Publication, Maryland. 3.Parkhouse B. (2001). The Management of Sport. McGraw Hill Pub.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor yönetiminin tanımı ve kapsamı, Türkiye’de spor yönetiminin gelişimi, Türk spor Teşkilatını meydana getiren kurum ve kuruluşların yapısı, işleyişi ve Türkiye’deki yönetim yapısı, işleyişi ve Türkiye’deki yönetim yapısı açısından değerlendirilmesi, spor yönetiminin unsurları, spor yöneticiliği, spor yönetimiyle ilgili mevzuat, spor tesisleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 3 2 1
29 Bireysel Çalışma 12 2 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 1
54 Ev Ödevi 4 2 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
29 Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor yönetiminde kavramlar 1. hafta.pptx
2 Yönetim fonksiyonları (Planlama, Teşkilatlanma) 2. hafta.pptx
3 Functions of Management (Management, Coordination, Supervision 3. hafta.pptx
4 Yönetim fonksiyonları (Yönetme, Koordinasyon, Denetleme) 4. hafta.pptx
5 Spor yönetiminin amaçları 5. HAFTA.pdf
6 Spor yöneticisinin genel özellikleri 6. hafta.pptx
7 Cumhuriyet öncesi spor yönetim uygulamaları 7. hafta.pptx
8 Cumhuriyet dönemi spor yönetim uygulamaları 8. HAFTA.pptx
9 Günümüz spor yönetim uygulamaları
10 Spor yönetiminin mevzuat açısından incelenmesi
11 Spor yönetiminde teşkilatlanmanın yönetme açısından değerlendirilmesi
12 Spor yönetimi ve tesisleşme ilişkisi
13 Spor yönetimi ve yerel yönetimler ilişkisi
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508617 Spor yönetim politikalarını değerlendirebilir. Konu ile ilgili problemleri çözebilir.
2 1508616 Spor yönetim fonksiyonlarını açıklayabilir.
3 1508618 Spor yönetimi ile ilgili bütçe planlamasını hedefler doğrultusunda yapabilir.
4 1508619 Spor yönetimi kapsamında organizasyonlar tasarlayabilir.
5 1508620 Teşkilatlanma yapısını eleştirel yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek