Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST383 Etkili İletişim 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Erol Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şakar Ö, Küçükaslan N., Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, Ekin Kitabevi, 2008. Güz N., Etkili İletişim Terimleri, İnkılap Kitabevi, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişimin önemi, iletişim sürecindeki unsurlar, empati, beden dili

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 10 1 10
11 Soru-Yanıt 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim süreci, iletişimin önemi.
2 Aile içi iletişim
3 İletişimin temel varsayımları
4 İletişimin özellikleri
5 İletişimin sınıflandırılması
6 İletişim sürecindeki unsurlar, Kişisel alan
7 Kişiler arası iletişimi etkileyen temel faktörler.
8 Ara sınav
9 Empati, Empatinin yararları
10 İletişimde dinlemenin önemi, Aktif bir dinleyicinin özellikleri
11 Etkili bir iletişim için dikkat edilmesi gereken hususlar
12 Beden dili
13 İletişim kurma becerisinin anket yapmadaki rolü
14 Anketörün başarısında etkili iletişimin önemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490210 Öğrenciler iletişimin önemini anlar.
2 1490211 Öğrenciler etkili iletişim kurma becerisi kazanır.
3 1490212 İletişim sürecinin önemi, unsurları, iletişim türleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1490213 Etkin dinleme ve empatik yaklaşım becerisi elde eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 4 1 2 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 4 1 2 2
3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 4 1 2 3
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek