Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST385 Sıra İstatistikleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere sıra istatistiklerinin teorisini ve uygulamasını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Matematiksel İstatistik

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gibbons, J.D. Nonparametric Statistical Inference, International Student Edition, McGraw-Hill series in Probability and Statistics, 1971. Herbert A. David, Haikady N. Nagaraja, Order Statistics, 3rd Edition, Wiley Series in Probability and Statistics, 2003. Valery B. Nevzorov, M. Ahsanullah, Mohammad Shakil, An Introduction to Order Statistics, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Olasılığın temel kavramları, kesikli ve sürekli dağılımlar, dağılım fonksiyonu, olabilirlik fonksiyonu, sıra istatistiklerinin dağılımı, en küçük sıra istatistiğinin dağılımı, en büyük sıra istatistiğinin dağılımı, iki sıra istatistiğinin ortak dağılımı, n- tane sıra istatistiğinin ortak dağılımı, sıra istatistiklerinin koşullu dağılımı, sıra istatistiklerinin bazı özellikleri, Medyan ve Range ın Dağılımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 4 3 12
11 Soru-Yanıt 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 4 3 12
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Olasılık kavramları
2 Kesikli ve sürekli dağılımlar
3 Marjinal ve koşullu dağılımlar
4 Dağılım fonksiyonu, Olabilirlik fonksiyonu
5 Sıra istatistiklerinin dağılımı- n tane sıra istatistiğinin ortak dağılımı
6 Sıra istatistiklerinin dağılımı- en küçük sıra istatistiğinin dağılımı
7 Sıra istatistiklerinin dağılımı-en büyük sıra istatistiğinin dağılımı
8 Arasınav
9 Sıra istatistiklerinin dağılımı- iki sıra istatistiğinin ortak dağılımı
10 Sıra istatistiklerinin marjinal ve koşullu dağılımları
11 Sıra istatistiklerinin bazı özellikleri
12 Medyan ve Range ın Dağılımı
13 Sıra istatistiklerinin büyük örneklem yaklaşımı
14 Sıra istatistikleriyle ilgili problemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270007 Sıra istatistikleri için olasılık dağılımlarını elde eder.
2 1270008 Sıra istatistiklerinin bağımlılık yapılarını öğrenir.
3 1270009 Sıra istatistiklerinin özelliklerini bilir.
4 1270010 Sıra istatistikleriyle ilgili problemleri çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 3 2 3 3 1 1 1 1 1 2 4
2 4 4 3 5 3 2 3 3 1 1 1 1 1 2 4
3 4 5 3 5 3 2 3 3 1 1 1 1 1 2 4
4 5 5 4 5 4 2 4 3 1 1 1 1 1 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek