Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST389 Hedef Programlama 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Hedef Programlama ile ilgili bilgi verip, güncel hayat problemlerine uygulanabilmesini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öztürk, A.,(2009). Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, Bursa. Erdem, İ.,(2017). İşletmede Sayısal Yöntemler ve WINQSB Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Hillier, F.S., Lieberman, G.J., Introduction to Operations Research, McGraw Hill, Boston, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hedef Programlamanın tanımı ve tarihsel gelişimi, varsayımları, örnek problemler, Hedef Programlama Türleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hedef programlamanın tanımı ve tarihsel gelişimi
2 Hedef programlamanın varsayımları ve bileşenleri
3 Örnek problemler
4 Tek hedefli programlama
5 Eşit ağırlıklı çok hedefli programlama
6 WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
7 Ağırlıklı çok hedefli programlama
8 Arasınav
9 Öncelikli çok hedefli programlama
10 Ağırlıklı-öncelikli çok hedefli programlama
11 WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
12 Genel hedef programlama modeli, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümü ve yorumu
13 Hedef programlamanın uygulama alanlarına ilişkin örnekler
14 WINQSB paket programı ile geçmiş konularla ilgili örnek problem çözümleri ve yorumları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489762 Öğrenciler Hedef Programlama hakkında bilgi sahibi olur
2 1489763 Öğrenciler güncel hayat problemlerini modelleyip çözüm sonuçlarını yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 1 3 4 1 5 1 1 1 4 1 1 4 5
2 4 5 1 3 4 1 5 1 1 1 5 1 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek