Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST387 Nesne Tabanlı Programlama 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencinin herhangi bir programlama dilini bildiğini kabul ederek nesne tabanlı programlamayı öğretmektir. Bu amaçla verilen nesne tabanlı programlama dili Javadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Emre DÜNDER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Erdinç, F. (2016). Yeni Başlayanlar İçin C# ile Nesne Tabanlı Programlama, Abaküs Kitap Yayıncılık, İstanbul. -Sebetci, Ö. (2007). C# .Net ile Nesne Temelli Programlamaya Giriş ve Algoritmalar, Gazi Kitabevi, Ankara. - Algan, S. (2003). Her Yönüyle C# 6.0, Pusula Yayıncılık, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Java dilinde formlar ve formlarla çalışma, kontrol nesneleri ve veri yapıları, bilgi giriş ve çıkış kontrol komutları, dizi yapıları, hata ayıklama fonksiyonları, kontrol nesneleri, fonksiyonlar, grafik uygulama komutları, prosedürler, menü oluşturma işlemlerini yapar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 2 6
9 Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Java diline giriş 1.Hafta.DOCX
2 Eclipse yazılımına giriş 2.Hafta.DOCX
3 Java ile değişken tanımlama 3.Hafta.DOCX
4 Java ile ilişkisel ve aritmetik operatörler 4.Hafta.DOCX
5 Java ile mantıksal operatörler 5.Hafta.DOCX
6 Java ile özel fonksiyonlar 6.Hafta.DOCX
7 Java ile koşul deyimleri 7.Hafta.DOCX
8 Ara sınav 8.Hafta.DOCX
9 Java ile koşul deyimleri 9.Hafta.DOCX
10 Java ile döngüler 10.Hafta.DOCX
11 Java ile döngüler 11.Hafta.DOCX
12 Java ile diziler 12.Hafta.DOCX
13 Java ile sınıf tanımlama 13.Hafta.DOCX
14 Java ile metot tanımlama 14.Hafta.DOCX

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270098 Nesne yönelimli programlama kavramını öğrenirler.
2 1270099 Nesneler arasında bir dil ilişkisi kurar.
3 1270100 Dosyalara nesne yönelimli olarak erişir.
4 1270101 Çoklu form kullanarak işlemlerini gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 4 3 5 4 1 5 1 3 1 1 5 4
2 1 1 1 4 3 4 4 1 5 1 3 1 1 5 4
3 2 1 1 4 3 5 4 1 5 1 3 1 1 5 4
4 2 1 1 4 3 5 4 1 5 1 3 1 1 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek