Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL381 Genel Muhasebe 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin İşletmenin fonksiyonlarından muhasebe bilgisini, disiplinler arası çalışmalarda kullanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İİBF Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•Sevilengül, O. (2011). Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara. • Lazol, İ. (2010). Genel Muhasebe, Ekin Yayınevi, Bursa. • Avder E., Özçelik, İ. (2013). Genel Muhasebe, Ekin Yayınevi, Bursa.

Dersin İçeriği

Muhasebe Bilgi Sistemi, Muhasebenin Tarihsel Gelişimi, Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Temel Mali Tablolar, Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi, Defterler ve Muhasebe Belgeleri, Muhasebe İş Akışı, Dönem İçi Muhasebe İşlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 5 1 5
11 Soru-Yanıt 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmeye ilişkin genel bilgiler ve muhasebenin işletme fonksiyonları içerisindeki yeri
2 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, bilgi kullanıcıları ve uzmanlık alanları
3 Muhasebenin temel denklemi (Bilanço Eşitliği)
4 Finansal nitelikteki işlemlerin bilanço üzerine etkileri
5 Muhasebe belgeleri
6 Muhasebe defterleri
7 Muhasebede hesap kavramı, hesaplar ve işleyiş kuralları
8 Ara sınav
9 Muhasebe kayıt süreci
10 Muhasebe sürecine ilişkin örnek bir uygulama
11 Muhasebe mesleği ve meslek etiği
12 Tekdüzen muhasebe sistemi hakkında genel bilgiler
13 Tekdüzen muhasebe sistemine ilişkin uygulama örnekleri
14 Dönem içi işlemlere ilişkin uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511325 Muhasebe kayıtlarının tutulması işlemini yapar.
2 1511326 Muhasebe raporlarını hazırlar.
3 1511327 Söz konusu kayıt ve raporların yorumlanabilmesi hususunda gerekli beceriyi kazanır.
4 1511328 İşletmenin muhasebe işlemlerine ait her süreci yönetir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3
2 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3
4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek