Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST253 Bilgisayar Programlamaya Giriş I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

R programlama dili ile programlama becerilerinin geliştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Emre Dünder

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Jones, O., Maillardet, R., & Robinson, A. (2014). Introduction to scientific programming and simulation using R. CRC Press. -Braun, W. J., & Murdoch, D. J. (2016). A first course in statistical programming with R. Cambridge University Press.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

R programlama dili ile değişken tanımlama, aritmetik işlemler, mantıksal operatörler, koşul ve döngü işlemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
9 Problem Çözümü 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 2 9 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 R programlama diline giriş 1.Hafta.DOCX
2 R programlama dili ile değişken tanımlama 2.Hafta.DOCX
3 R programlama dili ile aritmetik operatörler 3.Hafta.DOCX
4 R programlama dili ile ilişkisel ve mantıksal ifadeler 4.Hafta.DOCX
5 R programlama dili ile vektör ve matris işlemleri 5.Hafta.DOCX
6 R programlama dili ile fonksiyon işlemleri 6.Hafta.DOCX
7 R programlama dili ile fonksiyon işlemleri 7.Hafta.DOCX
8 Ara sınav 8.Hafta.DOCX
9 R programlama dili ile koşul ifadeleri 9.Hafta.DOCX
10 R programlama dili ile koşul ifadeleri 10.Hafta.DOCX
11 R programlama dili ile döngüsel ifadeler 11.Hafta.DOCX
12 R programlama dili ile döngüsel ifadeler 12.Hafta.DOCX
13 R programlama dili ile sayı üretme ve örneklem çekme işlemleri 13.Hafta.DOCX
14 R programlama dili ile istatistiksel uygulamalar 14.Hafta.DOCX
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270336 R programlama dili tanıtılır.
2 1270337 R programlama dili ile temel değişken oluşturma işlemleri anlatılır.
3 1270338 R programlama dili ile vektör ve matris işlemleri anlatılır.
4 1270339 R programlama dili ile mantıksal operatörler tanıtılır.
5 1270340 R programlama dili ile döngü işlemleri anlatılır.
6 1270341 R programlama dili ile koşul ifadeleri anlatılır.
7 1297142 R programlama dili ile istatistik uygulamaları anlatılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 1 5 3 3 5 3 1 1 1 1 1 5 5
2 2 3 1 5 3 3 5 3 1 1 1 2 1 5 4
3 2 3 1 5 3 3 5 3 1 1 1 1 1 5 5
4 2 3 1 5 3 3 5 3 1 1 1 1 1 5 4
5 2 3 1 5 3 3 5 3 1 1 1 1 1 5 5
6 2 3 1 5 3 3 5 3 1 1 1 1 1 1 5
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek