Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST258 Veri Tabanı Programı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Veri tabanı uygulamalarının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.İsmail Can

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Pierce, J. (2016). MOS 2016 Study Guide for Microsoft Access. Microsoft Press. -Allison, C. L., ve Berkowitz, N. A. (2010). SQL for Microsoft Access. Jones ve Bartlett Learning. -Taylor, A. G. (2010). SQL for Dummies. John Wiley ve Sons.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

MS Access programı ile veri tabanı işlemlerinin uygulanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
9 Problem Çözümü 6 3 18
11 Soru-Yanıt 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 MS Access programı tanıtımı Veri_Tabani_V3.docx
2 Veri tabanı tasarımı
3 Veri tabanı modellemesi
4 Veri tabanı yönetimi
5 Veri tabanı programında sorgulama teknikleri
6 Veri tabanı programında sorgulama teknikleri
7 SQL fonksiyonları tanıtılır.
8 Ara sınav
9 SQL komutları tanıtımı
10 SQL komutlarına ilişkin uygulamalar
11 Veri tabanında raporlama uygulamaları
12 Veri tabanı ile ilgili görsel uygulamalar
13 Veri tabanı sihirbazının anlatılması
14 Veri tabanı projesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274486 MS Access programı tanıtılır.
2 1274487 Veri tabanı tasarımı anlatılır.
3 1274488 Veri tabanı modellemesi tanıtılır.
4 1274489 Veri tabanı yönetimi anlatılır.
5 1274490 Veri tabanında sorgulama işlemleri anlatılır.
6 1274491 Veri tabanında raporlama işlemleri anlatılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3
2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3
3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3
4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3
5 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3
6 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek