Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST352 İstatistik Paket Programları I 927001 3 6 6

Dersin Amacı

İstatistiksel analizlerde kullanılan paket programları (SPSS) kullanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yüksel Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- K. Özdamar, Paket Programlar İle İst. Veri Analizi,Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2013. -A. Akgül, Tıbbi Uygulamalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri, 2002 - Karagöz, Y., SPSS Uygulamalı Biyoistatisti, Nobel yayıncılık, 2014. -A. Field,, Discovering Statistics Using SPSS for Windows : Advanced Techniques for Beginners (Introducing Statistical Methods series), 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

SPSS programının kullanımı, istatistiksel problemlerin SPSS programında çözümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 70 1
35 Quiz 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
7 Laboratuvar 10 2 20
9 Problem Çözümü 13 1 13
11 Soru-Yanıt 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SPSS menüleri, veri işlemleri, tanımlayıcı istatistikler, frekanslar SPSS Uygulama İPP1.pdf
2 Split half, select case, recode, compute variable komutlarının tanıtımı SPSS Uygulama İPP2.pdf
3 Dağılımlar, kayıp veri analizi SPSS Uygulama İPP3.pdf
4 Normallik testi Tek grup: Parametrik-parametrik olmayan testler SPSS Uygulama İPP4.pdf
5 İki bağımsız grup: Parametrik-parametrik olmayan testler İki bağımlı grup: Parametrik-parametrik olmayan testler, SPSS uygulama SPSS Uygulama İPP5.pdf
6 Anova SPSS Uygulama İPP6.pdf
7 Two-way Anova, Manova SPSS Uygulama İPP7.pdf
8 Arasınav
9 Çapraz tablolar, ki-kare testleri SPSS Uygulama İPP9.pdf
10 McNemar testi, kappa, kendall-tau, phi testleri SPSS Uygulama İPP10.pdf
11 Basit Doğrusal Regresyon Analizi, korelasyon, Eğrisel Regresyon SPSS Uygulama İPP11.pdf
12 Çoklu Doğrusal Regresyon analizi SPSS Uygulama İPP12.pdf
13 Quiz SPSS Uygulama İPP13.pdf
14 Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi SPSS Uygulama İPP14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489389 SPSS programının kullanımı bilinir.
2 1489390 SPSS programında grafik çizilebilir.
3 1489391 SPSS programına veri girişi ve kodlama yapılabilir.
4 1489392 SPSS programında istatistiksel veri analizi yapılabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 5 2
2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 5 2
3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 5 2
4 5 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek