Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST354 Zaman Serisi Analizi 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Zaman Serilerinin Temel Özelliklerinin Kavranması ve Zaman Serisi verilerinin tahmininde Kullanılan Temel Yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtımı

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.V.Rezan Uslu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Sevüktekin ve Mehmet Çınar – Ekonometrik Zaman Serileri Analizi Damodar Gujarati-Temel Ekonometri Yılmaz Akdi-Zaman Serileri Analizi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zaman serisi genel kavramları ve tanımlamaları, zaman serisi bileşenleri, tek değişkenli zaman serisi analizi yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
9 Problem Çözümü 10 1 10
11 Soru-Yanıt 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zaman Serilerinde Temel Kavramlar: Zaman Serisinin Bileşenleri, Zaman Serisi Grafiği
2 Hareketli ortalamalar ve MINITAB ve SPSS uygulamaları
3 Zaman Serilerinin Düzleştirilmesinde kullanılan Hareketli Ortalama Yöntemleri ve Üstel düzleştirme teknikleri ve MINITAB ve SPSS uygulamaları
4 Zaman Serilerinde Gecikmeli Değişken Kavramı, Fark Alma İşlemi, SPSS ve MINITAB Uygulaması
5 Durağanlık, Durağan zaman serisi süreçleri
6 Durağan dışı zaman serisi süreçleri
7 Zaman serilerinin Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonları
8 Arasınav
9 Tek değişkenli zaman serileri analizi Box-Jenkins modelleri
10 Otoregresif zaman serisi modelleri (AR(p) modeli)
11 Hareketli ortalamalar zaman serisi modelleri (MA(q) modeli)
12 Otoregresif ve hareketli ortalamalar modelleri (ARMA(p,q) modeli)
13 Uyum iyiliği ölçütleri
14 Genel tekrar ve bilgisayar uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274656 Zaman Serisi Grafiklerinin Okunması ve Bileşenlerini Tespit Edilebilir
2 1274657 Gerçek hayat zaman serilerinin bilgisayar programı İle analiz edilebilir
3 1274658 Tek değişkenli zaman serisi analizi için kullanılan temel yöntemlerin iyi uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4
2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 5 4
3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek