Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR603 Turizm Politikası ve Planlaması 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türkiyenin Turizm Politikasını çözümlemek, diğer ülkelerin turizm politikaları ile karşılaştırabilmek, Turizm politikası önerisi geliştirebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

John Urry/Turist Bakışı John Urry/ Mekanları Tüketmek Oğuz Atay/ Bir Bilim Adamının Romanı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalkınma Planlarından Turizm, III. Turizm Şurasında Turizm, Turizm eğitim politikası, Turizmde çeşitlilik politikası, turizm mevzuatı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 14 15 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 6 25 1
34 Okuma 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 8 5 40
34 Okuma 3 25 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili bilgilendirme / Turizmin genel görünümü
2 Türkiye Turizm Stratejisi
3 Kalkınma Planlarında Turizm/Makale incelemesi
4 Kalkınma Planlarında Turizm/Makale incelemesi
5 III. Turizm Şurası Kararlarının İncelenmesi
6 III. Turizm Şurası Kararlarının İncelenmesi Kitap incelemeleri
7 Makale incelemeleri - Diğer ülkelerdeki turizm politikaları
8 Turizm Eğitimi /Makale incelemeleri
9 Terörizmin turizme etkisi/ Makale incelemesi Ara Sınav
10 Turizmde Çeşitlilik-İlgili politikalar/politika önerileri/ Makale incelemesi
11 Turizm ile İlgili Temel Mevzuat/ politika önerileri
12 Turizmde Örgütlenme / Dünyada ve Türkiye’de Turizm Örgütleri - Öneriler
13 Kitap İncelemelerinin Değerlendirilmesi/Bir bilim adamının romanı
14 Türkiye’nin Turizm Politikası - Öneri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530310 Türkiye'nin Turizm Politikasını Çözümler
2 1530311 Dünya'daki turizm politikalarını çözümler.
3 1530312 Turizm Politikası önerisi geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77338 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 77339 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 77340 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 77341 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 77342 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 77343 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 77344 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 77345 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 77357 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 77346 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 77347 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 77348 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 77349 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 77350 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 77353 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 77351 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 77352 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 77354 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 77355 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 77356 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5
2 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 2 3 5 5 4 5
3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek