Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR614 Otel İşletmeciliği Yönetimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ders, konaklama işletmelerinin örgütsel ve yönetimsel anlamda incelenmesini amaçlamaktadır. Ders kapsamında, konaklama işletmelerinin örgütsel yapısı, farklı otel işletmesi departmanlarının işleyişleri ve faaliyetleri ve konaklama işletmelerinde değişim yönetimi ve kriz yönetimi gibi farklı yönetim teknikleri gibi konular teorik çerçevede sunulurken, bir otel işletmesinin kuruluş öncesi planlama döneminden kuruluş sonrası faaliyetlerine kadar geçen sürenin planlanması konusunda uygulamaya yönelik çalışmalara yer verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu Okumuş, F. Ve Avcı, U. (ed.) (2008). Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık. Diğer Kaynaklar Hinkin, T.R. (2005). Cases in Hospitality Management: A Critical Incident Approach, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm ve konaklama endüstrisinin gelişimi ve özellikleri, otel işletmelerinin değişik bakımdan sınıflandırılmasını kavramak ve açıklamak. Otel işletmeleri yönetimi ve yönetim fonksiyonlarından; iş ve görev tanımlarını ve otel işletmeleri organizasyonu, örgütsel fonksiyon modelini kavramak ve açıklamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Otel İşletmeleri Yönetimi: Giriş
2 Türkiye ve Dünya da Otel İşletmeleri Yönetiminde Yeni Eğilimler
3 Otel İşletmeleri: Kuruluş Yeri Seçimi
4 Otel İşletmeleri: Yatırım Analizi
5 Otel İşletmelerin: Fiziksel Planlama
6 Otel İşletmeleri: Stratejik Yönetim ve Planlama
7 Otel İşletmeleri: Örgütsel Yapı ve Personel Yönetimi
8 Otel İşletmeleri: Motivasyon / Liderlik
9 Vize
10 Otel İşletmelerinde Büyüme Strtejileri: Franchising ve İmtiyaz Sözleşmeleri
11 Otel İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikler
12 Otel İşletmeleri ve Teknoloji
13 Otel İşletmeleri: Pazarlama Yönetimi
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530202 Turizmin konaklama alt sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin makro ve mikro çevrelerini inceleyerek, sektörün güncel sorunları ve gelişme eğilimlerini analiz edebilecek
2 1530203 Otel işletmeciliği alanındaki güncel yönetim teknikleri konusunda bilgi sahibi olarak, farklı otel işletme türlerinde ortaya çıkabilecek yönetim sorunlarına yönelik çözümler üretebilecek
3 1530204 Otel işletmelerinin kuruluş aşamasından faaliyete geçme dönemine kadar olan süren planlama dönemi için gerekli verilerin toplanması ve analizlerin gerçekleştirilmesini yapabilecek
4 1530205 Hazırladıkları proje ve ödevlerle, araştırma yapma ilkelerini benimseyerek, otel işletmeciliği konusunda akademik çalışma kurgulama, hazırlama, raporlama ve sunum yapma becerilerini kazanabilecek
5 1530206 Uluslararası otel işletmeciliği sektöründeki gelişmeleri takip ederek, otel işletmelerinin yönetimi, örgütlenmesi, pazarlanması ve bilgi teknolojileri kullanımı gibi konularda ileri seviyede tartışma, sorgulama ve yorumlama yapabileceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77338 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 77339 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 77340 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 77341 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 77342 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 77343 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 77344 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 77345 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 77357 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 77346 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 77347 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 77348 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 77349 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 77350 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 77353 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 77351 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 77352 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 77354 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 77355 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 77356 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 3 5 1 4 5
2 4 1 1 3 5 1 3 5
3 4 1 1 3 5 2 4 4
4 4 1 1 2 5 1 3 5
5 4 1 1 2 5 1 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek