Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST356 Lineer Modeller 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Doğrusal modeller ile ilgili temel bilgilerin kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erol Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Andre I. Khuri, Linear Model Methodology,2009,Chapman ve Hall/CRC. 2.Charles E.McCULLOCH, Shayle R.SEARLE. Generalized, Linear And Mixed Models.2001,US. 3.Alvin C. Rencher, G. Bruce Schaalje,Linear Models in Statistics,2008,Wiley Series in Probability and Statistics. 4.Akdeniz F., Öztürk F.,Lineer Modeller,1996,Ankara Üniversitesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, seriler, Normal ve standart normal dağılım.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 11 2 22
9 Problem Çözümü 13 3 39
11 Soru-Yanıt 12 1 12
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Bilgiler:Vektör uzayları,lineer dönüşüm ve Matrisler LİNEER MODELLER.pdf
2 Genel Bilgiler:Vektör uzayları,lineer dönüşüm ve Matrisler LİNEER MODELLER.pdf
3 Lineer denklem sistemlerinin çözümleri ve genelleştirlmiş inversler LİNEER MODELLER.pdf
4 Genelleştirilmiş inversler LİNEER MODELLER.pdf
5 Normal Dağılımlı Rasgele Vektörlerin Karesel Formlarının Dağılımları LİNEER MODELLER.pdf
6 Lineer modellere giriş:Bazı Lineer Model Örnekleri LİNEER MODELLER.pdf
7 Parametre Tahmini LİNEER MODELLER.pdf
8 Ara sınav LİNEER MODELLER.pdf
9 Hipotez Testi LİNEER MODELLER.pdf
10 Hipotez Testi LİNEER MODELLER.pdf
11 Bazı Lineer Model Uygulamaları LİNEER MODELLER.pdf
12 Lineer Karma modeller LİNEER MODELLER.pdf
13 Uygulama LİNEER MODELLER.pdf
14 Uygulama LİNEER MODELLER.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495531 Doğrusal modellere temel oluşturulan cebir bilgisine sahip olunur.
2 1495532 Lineer denklem sistemlerinin çözümünü yapabilirler.
3 1495533 Lineer bağımsızlığı bilirler.
4 1495534 Lineer fonksiyonların dönüşümlerini ve dağılımlarını bulabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek