Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST356 Lineer Modeller 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Doğrusal modeller ile ilgili temel bilgilerin kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erol Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Andre I. Khuri, Linear Model Methodology,2009,Chapman ve Hall/CRC. 2.Charles E.McCULLOCH, Shayle R.SEARLE. Generalized, Linear And Mixed Models.2001,US. 3.Alvin C. Rencher, G. Bruce Schaalje,Linear Models in Statistics,2008,Wiley Series in Probability and Statistics. 4.Akdeniz F., Öztürk F.,Lineer Modeller,1996,Ankara Üniversitesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, seriler, Normal ve standart normal dağılım.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 11 2 22
9 Problem Çözümü 13 3 39
11 Soru-Yanıt 12 1 12
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Bilgiler:Vektör uzayları,lineer dönüşüm ve Matrisler
2 Genel Bilgiler:Vektör uzayları,lineer dönüşüm ve Matrisler
3 Lineer denklem sistemlerinin çözümleri ve genelleştirlmiş inversler
4 Genelleştirilmiş inversler
5 Normal Dağılımlı Rasgele Vektörlerin Karesel Formlarının Dağılımları
6 Lineer modellere giriş:Bazı Lineer Model Örnekleri
7 Parametre Tahmini
8 Ara sınav
9 Hipotez Testi
10 Hipotez Testi
11 Bazı Lineer Model Uygulamaları
12 Lineer Karma modeller
13 Uygulama
14 Uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274659 Doğrusal modellere temel oluşturulan cebir bilgisine sahip olunur.
2 1274660 Lineer denklem sistemlerinin çözümünü yapabilirler.
3 1274661 Lineer bağımsızlığı bilirler.
4 1274662 Lineer fonksiyonların dönüşümlerini ve dağılımlarını bulabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek