Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT110 Algoritmalar ve Programlama-I 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilere, C# nesneye dayalı programlama dilini öğretmek ve bu dili mesleğiyle ilgili problemleri çözme ve teknoloji geliştirme için kullanılmalarına öncülük etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sedat Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencinin Algoritma ve veri yapıları hakkında bilgi edinmesi önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

C# programlama diliyle ilgili her türlü kitap ve materyal. MS Visual Studio 2015 Express Edition

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

C dilinin tarihi gelişimi, temel felsefesi ve standartlar. Dot Net Framework. Derleyici ve yorumlayıcılar. Statik ve dinamik kütüphaneler. Statik ve dinamik link. Veri tipleri, veri yapıları. C# da veri tipleri ve veri yapılarının tanımlanması. Program kontrol ifadeleri. C# derleyicisi. Derleyicinin özellikleri. Kullanılması. Nesne kavramı. Private ve public kavramı. Üye değişkenler ve üye fonksiyonlar. C# ’da fonksiyonların yapısı, tanımı ve çalışması. C# formları ve kontrolleri Bu nesnelerin özellikleri. Tek ve iki boyutlu diziler. Matris algoritmaları. Sınıf tanımlama konusuna giriş. Constructor ve destructor tanımları. Üye değişkenlerin ve üye fonksiyonların tanımlanması. Setter ve getter üye fonksiyonlarının tanımlanması. Kullanıcı tanımlı sınıfların kaydedilmesi ve kullanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 3 36
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 C dilinin tarihi gelişimi, temel felsefesi ve standartlar. Dot Net Framework.
2 Derleyici ve yorumlayıcılar. Statik ve dinamik kütüphaneler. Statik ve dinamik link.
3 Veri tipleri, veri yapıları. C# da veri tipleri ve veri yapılarının tanımlanması.
4 Program kontrol ifadeleri.
5 C# derleyicisi. Derleyicinin özellikleri. Kullanılması.
6 Nesne kavramı. Private ve public kavramı. Üye değişkenler ve üye fonksiyonlar.
7 C# ’da fonksiyonların yapısı, tanımı ve çalışması.
8 C# formları ve kontrolleri Bu nesnelerin özellikleri.
9 Tek ve iki boyutlu diziler.
10 Matris algoritmaları.
11 Sınıf tanımlama konusuna giriş. Constructor ve destructor tanımları.
12 Üye değişkenlerin ve üye fonksiyonların tanımlanması.
13 Property değişkenlerin tanımlanması.
14 Kullanıcı tanımlı sınıfların kaydedilmesi ve kullanılması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287429 C# nesneye dayalı programlama dilini öğrenir.
2 1287430 Etkin bir şekilde kendi sınıflarını tasarlar ve kodlar
3 1287431 Temel algoritmaları ve veri yapılarını öğrenir.
4 1287432 Statik ve dinamik kütüphaneleri kullanmayı öğrenir
5 1287433 Öğrendiği algoritmaları ve yeni konuları, kendi yazacağı bilgisayar programlarıyla gerçekleştirir.
6 1287434 Geliştireceği bilgisayar programı için API fonksiyonları ve açık kaynak kodlu kütüphanelerin birçoğunu zorunlu olarak araştırır ve öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 3
4
5 5
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek