Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT323 Mühendislik Mekaniği 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Mekaniğin temel kavramları ve vektörler hakkında temel bilgileri ve uygulamalarını öğretmek.Statik problemlerinin çözüm metotlarının belirlemesi, ağırlık merkezleri ve atalet momentlerinin hesabıyla ilgili bilgileri öğretmek. Sürtünme ve virtual iş yönteminin öğrenilmesi. Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı ,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme, öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisinin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.OMURTAG H.M. Mühendisler için Mekanik-Statik, Birsen Yayınevi, 2009 2.Omurtag H. M.,Mukavemet, Cilt 1, Birsen Yayınevi, 2007 3.Omurtag H. M.,Mukavemet Çözümlü Problemler, Cilt 1,2008 4.Mechanics of Materials, F. P. Beer and E. R. Johnston, Mc-Graw Hill Comp., England

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mekaniğin temel kavramları ve vektörler hakkında temel bilgileri ve uygulamalarını öğretmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 4 52
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri. Sta 1.jpg
Sta 2.jpg
Sta 3.jpg
Sta 4.jpg
Sta 5.jpg
Sta 6.jpg
Sta 7.jpg
Sta 8.jpg
Sta 9.jpg
2 Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin dengesi. Sta 10.jpg
Sta 11.jpg
Sta 12.jpg
Sta 13.jpg
Sta 14.jpg
Sta 15.jpg
Sta 16.jpg
Sta 17.jpg
Sta 18.jpg
3 Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti. Sta 19.jpg
Sta 20.jpg
Sta 21.jpg
Sta 22.jpg
Sta 23.jpg
Sta 24.jpg
Sta 25.jpg
Sta 26.jpg
Sta 27.jpg
Sta 28.jpg
4 Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi. Sta 29.jpg
Sta 30.jpg
Sta 31.jpg
Sta 32.jpg
Sta 33.jpg
Sta 34.jpg
Sta 35.jpg
Sta 36.jpg
5 Yayılı yükler: Katı cisimlerin dengesi: Katı cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal Analiz: Kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makineler. Sta 37.jpg
Sta 38.jpg
Sta 39.jpg
Sta 40.jpg
Sta 41.jpg
Sta 42.jpg
Sta 43.jpg
6 İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet momenti. Virtüel iş metodu. Sta 44.jpg
Sta 45.jpg
Sta 46.jpg
Sta 47.jpg
Sta 48.jpg
Sta 49.jpg
Sta 50.jpg
Sta 51.jpg
7 Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı ,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme Mukavemet I (1).jpg
Mukavemet I (2).jpg
Mukavemet I (3).jpg
8 Öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisi, eşit mukavemetli çubuklar, basınçlı kaplarda meydana gelen gerilmeler, bir ve iki eksenli gerilme dönüşümleri, Mukavemet I (40).jpg
Mukavemet I (41).jpg
Mukavemet I (42).jpg
Mukavemet I (43).jpg
9 Örnek problem çözümleri. Mukavemet I (13).jpg
Mukavemet I (14).jpg
10 Arasınav
11 Mohr çemberi, asal gerilmeler, Hooke kanununun genel hali, düşey yüklü kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri, Mukavemet I (5).jpg
Mukavemet I (6).jpg
Mukavemet I (7).jpg
Mukavemet I (8).jpg
Mukavemet I (9).jpg
Mukavemet I (10).jpg
Mukavemet I (11).jpg
Mukavemet I (12).jpg
Mukavemet I (13).jpg
Mukavemet I (14).jpg
12 Çeşitli profil kesitlerde normal ve kayma gerilmeleri Mukavemet I (40).jpg
Mukavemet I (41).jpg
Mukavemet I (42).jpg
Mukavemet I (43).jpg
13 Kayma gerilmelerinin kesit tayininde önemi, eğilmede asal gerilmeler Mukavemet I (44).jpg
Mukavemet I (45).jpg
Mukavemet I (46).jpg
14 Millerin burulması, kolonlar teorisi, kalın ve ince kolonlar, birleşik mukavemet halleri. Mukavemet II (Burulma 1).jpg
Mukavemet II (Burulma 2).jpg
Mukavemet II (Burulma 3).jpg
Mukavemet II (Burulma 4).jpg
Mukavemet II (Burulma 5).jpg
Mukavemet II (Burulma 6).jpg
Mukavemet II (Burulma 7).jpg
Mukavemet II (Burulma 8).jpg
Mukavemet II (Burulma 9).jpg
Mukavemet II (Burulma 10).jpg
Mukavemet II (Burulma 11).jpg
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273841 Ağırlık merkezlerini, atalet momentlerini hesaplayabilir.
2 1273842 Mekaniğin prensiplerini kuvvet ve moment kavramlarını bilir.
3 1273843 Mukavemetin temel tanımlarını bilir ve kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi hesaplayabilir.
4 1273844 Kesme kuvveti ve kayma gerilmeleri kavramlarına aşina olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık