Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG145 Kanun I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Belirli bir düzeyde Geleneksel Türk Sanat Müziği içerisindeki çalgısal ve sözel eserleri icra edebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kanun Metodu (Yeni Başlayanlar İçin)- Beste AYDIN

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mızrap çalışmaları, müzik terimlerinin uygulanması, öğrencinin seviyesine uygun sözel ve çalgısal eserler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 14 4 56
5 Derse Katılım 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerin çalgı seçimi, kanun çalgısını seçen öğrenciler ile tanışma ve bilgilendirme.
2 Öğrencilere kanun çalgısının temin edilmesi ve çalgının tanıtılması.
3 Kanun metodu birinci bölüm ( Kanun’un Tarih İçindeki Gelişimi, Kanun’un Yapısı, Tutuluşu ve Çalış Tekniği, Mızrap ve Yüzüklerin Takılışı, Kanun’un Akordu, Temel Müzik Bilgileri).
4 Kanun çalgısının akordu ve çalgıyı tanıma.
5 Kanun metodu ikinci bölüm; Fa (Acemaşiran) ve Sol (Rast) sesi, 1, 2, ,3 ve 4. etüdler.
6 La sesi(Dügah) ve Si bemol (Kürdi) sesi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. etüdler.
7 Do sesi (Çargah) ve Re sesi (Neva), 14, 15, 16, 17,18, 19. etüdler.
8 21.etüd, Mi sesi (Hüseyni), 22, 23, 24 ve 25. etüdler.
9 Ara sınav.
10 Fa sesi (Acem), 26, 27, 28, 29 ve 30. etüdler.
11 Mi (Hüseyniaşiran) sesi, 31, 32 ve 33.etüdler.
12 34, 35 ve 36. Etüdler. (Hüseyniaşiran).
13 final tekrar
14 Final.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293728 Kanun çalgısının tanıma, çalgının tarihsel gelişimi, tutuş ve duruş pozisyonu, mızrap ve yüzüklerin kullanılması ve çalgının akordu hakkında bilgi ve beceri edinme.
2 1293729 Kolaydan zora doğru hazırlanmış etüdlerle öğrencinin çalgıyı icra edebilme becerisinin oluşturulması.
3 1293731 İcra sırasında gerekli teknik ve araçların kullanılabilmesi.
4 1293732 Belli bir disiplin ve sorumluluk içerisinde çalışma yapabilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3
2 3 4
3 3 4 3 4
4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek