Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG108 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

İkinci dönemde basit makâmlardan başlayarak makâmların tarifi, özelliklerinin öğretilmesi, öğretilen makâmların seyri, makâmlara ait örnek eserlerin seslendirilmesi amaç edinir. Ayrıca 7,8,9, zamanlı usuller öğretilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji I

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hülya Uzun, “Türk Müziği Solfej ve Nazariyat Eğitimi-1”, Meta Basım, 2018, Ötüken Yayınları “Türk Musikisi Nazariyatı ve Usülleri ” Öğrencinin eğitim seviyesine göre hazırlanan etütler, sözlü ve sözsüz eserler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel müzik bilgileri verilerek, nota okumasını öğrenerek ve usul vurmayı öğrenmesi sağlanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makam kavramının tanımı
2 Rast makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
3 Rast makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
4 Rast Makamında makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
5 Uşşak makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
6 Uşşak makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
7 Beyati makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
8 Beyati makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
9 Ara Sınav
10 Kürdi makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
11 Buselik makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
12 Buselik makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
13 Hüseyni makamının anlatımı, seyir ve duyum çalışmaları. İlgili eserler ve etütler ile solfej çalışmaları.
14 Konuların tekrar edilmesi
15 Konuların tekrar edilmesi
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281404 1.Temel nota okumayı ve anlamayı öğrenir.
2 1281405 2.Türk müziğinde kullanılan ses sistemlerini öğrenir.
3 1281406 3.Özel ses dizilerini öğrenir.
4 1281407 4. Özel ses sistemini okur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 5 5 5 5
3 5 5
4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek