Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG160 Ney II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Ney çalgısının geleneksel yaklaşım yöntemi kullanılarak öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makamsal etütlerin çalınması, peşrev-sazsemai gibi türlerin seslendirilmesi, çalgıda perde hakimiyetinin öğrenilmesi ve nefes tekniklerinin eser icrasına uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kürdi makamının Ney üzerinde uygulanması
2 Kürdi makamının Ney üzerinde uygulanması
3 Kürdi peşrev (Katip Çelebi)
4 Kürdi peşrev (Katip Çelebi)
5 Rast makamının Ney üzerinde uygulanması
6 Rast makamının Ney üzerinde uygulanması
7 Rast Medhal (Refik Fersan)
8 Arasınav
9 Rast Medhal (Refik Fersan)
10 Rast Peşrev (Benli Hasan Ağa)
11 Rast Peşrev (Benli Hasan Ağa)
12 Rast Saz Semai (Benli Hasan Ağa)
13 Rast Saz Semai (Benli Hasan Ağa)
14 Finale yönelik hazırlık çalışmaları
15 Finale yönelik hazırlık çalışmaları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281408 Etütlerin farklı tempolarda çalınması ile çalgıda perde hakimiyetini geliştirebilme
2 1281409 Çalgıda nefes devreleri bilincini oluşturabilme
3 1281410 Basit makamlar için oluşturulmuş etütleri çalarak makamsal ezgi özelliklerini kavrayabilme
4 1281411 Basit makamlara ait peşrev ve saz semai gibi çalgısal türlerin icrasını, usul özellikleri de göz önünde bulundurarak uygulayabilme
5 1281412 Dinleme, gözleme ve taklit yoluyla taksim olgusunu kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4
2 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 4
5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek