Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG203 Türk Halk Müziği Bilgileri III 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Türk Halk Müziğini tür olarak kategorilerinin yapılması, Halk şiirinde tür ve biçim kavramlarının algılanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Savaş ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü” Türk Halk Müziği Bilgileri” Ders Notları, İzmir ALTINAY, F.Reyhan,”Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği”(Kitaplar-Makaleler-Nota Yayınları),Balçova Kaymakamlığının Katkılarıyla, İzmir ,2004 BORATAV, Pertev Naili,”100 Soruda Türk Halk Edebiyatı”,Gerçek Yayınevi,4.Baskı, İstanbul , 1982 DİLÇİN, Cem,”Örneklerle Türk Şiir Bilgisi” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları Sayı:517,Ankara,1995 ELÇİN, Şükrü,”Halk Edebiyatına Giriş”,Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları:365,Ankara, 1986 UZUN, Mustafa Oner, “ Türkülerimizde Sözlü Formüller: Formeller”, AKÜ BAP Koordinasyon Birimi Projesi, Afyonkarahisar, 2015 .

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halk şiirinde tür ve biçim tanımlarının yapılması ve ürünlerinin ortaya konmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Halk Müziğinin Tür Olarak Kategorileri A)Geleneksel Türk Müziği B)Çağdaş Türk Müziği omercansatir@hititedutr291020178T4E7O7Q.pdf
2 Türk Halk Edebiyatı ve Ürünleri HALK EDEBİYATI KAVRAMI.docx
3 Türk Halk Edebiyatı ve Ürünleri HALK EDEBİYATI KAVRAMI.docx
4 Anonim Halk Edebiyatı ve Ürünleri ANONİM HALK EDEBİYATI.docx
5 Anonim Halk Edebiyatı ve Ürünleri ANONİM HALK EDEBİYATI.docx
6 Âşık Edebiyatı ve Ürünleri AŞIK EDEBİYATI VE ÜRÜNLERİ.docx
7 Âşık Edebiyatı ve Ürünleri AŞIK EDEBİYATI VE ÜRÜNLERİ.docx
8 ARA SINAV
9 Tasavvuf Edebiyatı ve Ürünleri TASAVVUF EDEBİYATI.docx
10 Tasavvuf Edebiyatı ve Ürünleri TASAVVUF EDEBİYATI.docx
11 Halk Şiirinde Tür Kavramı halk_siirinde_bicim_ve_tur.pdf
12 Halk Şiirinde Tür Kavramı halk_siirinde_bicim_ve_tur.pdf
13 Halk Şiirinde Biçim Kavramı halk_siirinde_bicim_ve_tur.pdf
14 Halk Şiirinde Biçim Kavramı halk_siirinde_bicim_ve_tur.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272774 Türk Halk Müziğinde tür kavramını algılar.
2 1272775 Halk şiirinde tür kavramını kavrar.
3 1272776 Halk şiirinde biçim kavramını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3
2 4 5 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3
3 4 5 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek