Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG219 Ses Eğitimi I 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı klasik batı müziği armonisi ve işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Sıla ÇAKAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sol BERKOWITZ - Gabriel FONTRIER - Leo KRAFT "A New Approach to Sight Singing,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, önemi ve işleyişi
2 ses mekanizmasını tanıma
3 konuşmada ve şarkı söylemede doğru solunum
4 sesi doğru bir entonasyonla ve doğru yerde üretme ve yayma
5 müziksel duyarlılığı geliştirmeye yönelik eğitim materyalleri üzerinde çalışmalar
6 Kademeli ilerleme
7 Kademeli ilerleme
8 Ara sınav
9 Kademeli ilerleme
10 Kademeli ilerleme
11 Kademeli ilerleme
12 Kademeli ilerleme
13 Kademeli ilerleme
14 Kademeli ilerleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294010 Ses mekanizmasını tanıyabilme
2 1294011 Konuşmada ve şarkı söylemede sesi doğru solunumla doğru bir entonasyonla ve doğru yerde üretebilme
3 1294012 Müziksel duyarlılığı geliştirme becerilerinin kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.