Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG225 Piyano I 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Profesyonel piyano eğitimine giriş

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Olga HASANOĞLU, Prof. Gülşen ANNAGİYEVA, Doç.Dr.Seyhan BULUT, Öğr. Gör. Valeriya ÖZKAN, Öğr. Gör. Sıla ÇAKAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Piyano metotları Piyano parçaları C. Czerny Op: 599, J.S Bach İlk Bach Albümü, Charles Louis Hanon- IL Pıanısta Vırtuoso J. A. Burkard, Neue Anleıtung für das Klavierspiel[2] 4. Beyer F. Op: 101[3] Michael Aaron, Piano Cours Grade One.Sonatina albumes; educational piano albums of contemporary Turkish composers; other works of instructure’s choice. HANON "Il Pianista Virtuoso 60 Esercisi"

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Piyano parçaları çalışılmasıyla onların doğru icrasının sağlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etüt ve parça seçimi ve deşifresi Anlatım ve uygulamalı
2 Seçilen parçaların ayrıntılı çalışması Anlatım ve uygulamalı
3 Seçilen parçaların ayrıntılı çalışması Anlatım ve uygulamalı
4 Seçilen parçaların ayrıntılı çalışması Anlatım ve uygulamalı
5 Seçilen parçaların teknik zorluklarının çözülmesi Anlatım ve uygulamalı
6 Seçilen parçaların teknik zorluklarının çözülmesi Anlatım ve uygulamalı
7 Seçilen parçaların ayrıntılı çalışması Anlatım ve uygulamalı
8 Ara sınav Anlatım ve uygulamalı
9 Seçilen parçaların teknik zorluklarının çözülmesi Anlatım ve uygulamalı
10 Seçilen parçaların yorum ve nüans aktarabilme çalışması Anlatım ve uygulamalı
11 Seçilen parçaların doğru tempoda çalışması Anlatım ve uygulamalı
12 Seçilen parçaların yorum ve nüansları doğru tempoda yapabilme çalışması Anlatım ve uygulamalı
13 Seçilen parçaların yorum ve nüansları doğru tempoda yapabilme çalışması Anlatım ve uygulamalı
14 Seçilen parçaların yorum ve nüansları doğru tempoda yapabilme çalışması ve sahnede seslendirme hazırlığı uygulanması Anlatım ve uygulamalı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274235 Piyano başında doğru oturuş pozisyonunu sağlayabilme
2 1274236 Piyanodaki sesleri tanıyabilme
3 1274237 Çalgıda hakimiyeti sağlayabilme
4 1274238 Etütler, araştırmalar ve parçaları seslendirerek icra becerisini geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 5 5 4
3 5 5 4
4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek