Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST453 Çok Değişkenli İstatistik I 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Çok değişkenli rasgele değişken (rasgele vektör) yapısını kavratmak ve çok boyutlu parametreler hakkında sonuç çıkarımı yapmanın yanısıra, hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yüksel Öner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rencher, A.C. "Methods of Multivariate Analysis", John Wiley&Sons, 2002. 1. Johnson, R.A and Wichern, D.W. "Applied Multivariate Statistical Analysis", Prentice-Hall,1982. 2.Tatlıdil, H. "Uygulamalı Çok değişkenli İstatistiksel Analiz", Engin Yaynları, 1992. 3. Alpar, R. "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 4. Tuncer, Y. "Çok Değişkenli İstatsitiksel Analize Giriş, Normal Teori" Bıçaklar Kitabevi, Ankara, 2002. 5. Özdamar, K. "Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2", Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çok Değişkenli veri yapısı , düzenleme ve örnekleme dayalı tanımlayıcı istatistikler; Özdeğer ve özvektörler; İstatistiksel uzaklık kavramı; Çok Değişkenli normal dağılım ve özellikleri; Marjinal ve Koşullu dağılımlar; Çok değişkenli hipotezle testleri, Çok değişkenli iki bağımsız örneklemin karşılaştırılmasına yönelik testler; Çok değişkenli ikiden fazla bağımsız örneklemin karşılaştırmasına yönelik testler (MANOVA)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 12 2 24
11 Soru-Yanıt 8 3 24
29 Bireysel Çalışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok Değişkenli İstatistik Kavramı ve Amacı Hakkında Genel Bilgiler 1.jpg
2.jpg
2 Matris Cebiri Hakkında Bilgiler 3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
3 Çok Değişkenli Verinin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi 14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
4 Çok Değişkenli Dağılımlar, Çok Değişkenli Normal Dağılım İçin Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu,Moment Üreten Fonksiyonu, Karakteristik Fonksiyonu ve Momentler. 18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
5 Çok Değişkenli Normal Dağılımda Rasgele Vektörün Parçalanması, Marjinal ve Şartlı dağılımlar, Alt Vektörlerin Bağımsızlığı 33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
6 Çok değişkenli Normal Dağılımda Olasılık Fonksiyonu Belli iken Parametrelerin Bulunması, Parametre Tahmini, Normal Dağılıma Sahip Rasgele Vektörün Doğrusal Fonksiyonlarının Dağılımı 46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
7 Rasgele Karesel Form ve Dağılımı,Kitle Ortalama Vektörü ile İlgili güven Bölgesinin Belirlenmesi 53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
8 Ara sınav
9 Çok Değişkenli Kitle Ortalama Vektörü Hakkında Sonuç Çıkarma, Hotelling-T^2İstatistiği 62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
10 Güven Bölgeleri ve Kitle Ortalama Bileşenlerinin Eşanlı Karşılaştırmaları 70.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg
11 İki Bağımsız Çok Değişkenli Kitle Ortalamasının Karşılaştırılması 80.jpg
81.jpg
82.jpg
83.jpg
12 İkiden Fazla Çok Değişkenli Kitle Ortalamasının Karşılaştırılması (MANOVA) 83.jpg
84.jpg
85.jpg
86.jpg
87.jpg
88.jpg
13 İkiden Fazla Çok Değişkenli Kitle Ortalamasının Karşılaştırılması (MANOVA) 89.jpg
90.jpg
91.jpg
92.jpg
93.jpg
94.jpg
14 İkiden Fazla Çok Değişkenli Kitle Kovaryans Matrislerinin Karşılaştırılması, Homojenlik Testi 95.jpg
96.jpg
97.jpg
98.jpg
99.jpg
100.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270191 Hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışır.
2 1270192 Çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin teorik yapısını tanır.
3 1270193 Bu yöntemlerin doğru ve uygun bir şekilde uygulanmasının fizibilitesini araştırır.
4 1270194 Çok değişkenli analizde kullanılan veri kümesinin uygunluğunu belirler.
5 1270195 Çok değişkenli istatistiksel verileri analiz etmek için SPSS ve Minitab kullanılır.
6 1270196 Analitik düşünme yeteneğini geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 3 3 5 4 1 1 1 1 1 1 3
2 3 3 2 4 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3
3 5 4 4 5 3 4 4 3 1 1 1 1 1 1 4
4 5 4 4 4 3 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4
5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4
6 4 3 3 4 5 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek