Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST455 İstatistik Deney Tasarımı I 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Deney tasarımı hakkında bilgi vermek, tek faktörlü deney tasarımlarından çok faktörlü deney tasarımlarına kadar birçok tasarımı incelemek, bu tasarımlar için uygun modelleri kurmak, analizlerini yapmak ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme özelliğine sahip olabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Pelin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Temel İstatistik I/Temel İstatistik II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B. Şenoğlu , Ş. Acıtaş. İstatistiksel Deney Tasarımı.Nobel yayınları, 2010. Montgomery, D. C. (2000). Design and Analysis of Experiments, fifth edition, John Wiley ve Sons, New York. S.O.Erbaş, H.Olmuş. Deney Düzenleri ve İstatistiksel Analizleri. Gazi Kitapevi, 2005. C.Hicks. Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler, Akademi Mat., 1973.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deney tasarımına giriş ve temel kavramlar, varyans analizinin varsayımları, Tek faktörlü ve çok faktörlü deney tasarımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
11 Soru-Yanıt 3 3 9
54 Ev Ödevi 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney tasarıma giriş ve temel kavramlar İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
2 Tek yönlü varyans analizi İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
3 Varyansların homojenliği için kullanılan testler İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
4 Normallik testleri İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
5 İkili ve çoklu karşılaştırma yöntemleri İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
6 İki yönlü varyans analizi İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
7 Etkileşimli iki yönlü varyans analizi İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
8 Ara sınav
9 Latin kare deney düzeni İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
10 Greko Latin kare deney düzeni İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
11 Sabit, rastgele ve karma etkili modeller İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
12 Sabit, rastgele ve karma etkili modeller İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
13 İç içe deney tasarımı İstatistik Deney Tasarımı I.pdf
14 Faktöriyel tasarım İstatistik Deney Tasarımı I.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269735 İstatistiksel deney tasarımının temelleri ve varsayımları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1269736 Tek yönlü, iki yönlü (etkileşimsiz/etkileşimli), Latin Kare, GrekoLatin Kare, İç içe tasarım, Faktöriyel tasarım için modelleri kurar.
3 1269737 Sabit, rastgele ve karma etkili modelleri tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 2 3 1 5 5 1 1 1 1 1 4 3
2 4 5 3 2 4 1 5 5 1 1 1 1 1 3 3
3 4 5 4 2 4 1 5 5 1 1 1 1 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek