Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST459 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma türleri, araştırma problemini saptama ve araştırma hipotezlerini ortaya koyabilmeyi öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Taner Tunç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürsakal, N. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Uludağ Üniversitesi Yayınları. -Altunışık, R. ve ark. Araştırma Yöntemleri, Sakarya kitabevi, 2005. -E. Öngel, A Research Guide, Ankara , 1983. -Kaptan S., 1995, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Bilim Yayınevi, Ankara -Barzun, J., Greaff Henry F. (1997). Modern Araştırmacı, TÜBITAK Popüler Bilim Kitapları 33, Çeviri: Fatoş Dilber, Ankara, Türkiye.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırmadaki amacın belirlenmesi ve problemlerin istatistik dilinde ifade edilmesi, hipotezlerin ortaya konması, teorik çerçeve ve veri toplama yönteminin saptanması, araştırma planının hazırlanması, verilerin toplanması, analizi, hipotezlerin sınanması, yorumlanması ve elde edilen sonuçların sunulma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
9 Problem Çözümü 2 1 2
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırmanın tanımlanması ve aşamaları BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_1.pptx
2 Araştırmanın kavramsal boyutu ve araştırma süreci BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_2.pptx
3 Araştırma türleri, sınırlamaları, yığın BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_3.pptx
4 Kavramları ölçme, ölçme araçları BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_4.pptx
5 Araştırma değişkenlerinin belirlenmesi BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_5.pptx
6 Araştırma tasarımının seçimi, örnek çapı, ölçme araçları BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_6.pptx
7 Bilimsel araştırmalarda dikkate alınacak unsurlar, kütüphane araştırması, sanal kütüphaneler BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_7.pptx
8 Arasınav Bilimsel Araştrıma Yöntemleri ve Etik dersi arasınav soru ve cevapları_Taner TUNÇ.pdf
9 Deneysel araştırma tasarımları BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_9.pptx
10 İnceleme araştırma tasarımları BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_10.pptx
11 Araştırma kanıtı olarak veri ve verilerin toplanması, yığın, örneklem ve örneklem çerçevesi BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_11.pptx
12 Araştırma önerisi
13 Bilimsel araştırmalarda etik kurallar BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_13.pptx
14 Etik ihlal türleri: İntihal, sahtecilik, duplikasyon BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK_14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491796 Bilimsel araştırmayı ve aşamalarını öğrenir.
2 1491797 Araştırma değişkenlerini belirlemeyi öğrenir.
3 1491798 Araştırma tasarımının seçimi, örnek çapı, ölçme araçlarını öğrenir.
4 1491799 Araştırma kanıtı olarak veri ve verilerin toplanmasını öğrenmek, yığın, örneklem ve örneklem çerçevesi belirlemeyi öğrenir.
5 1498076 Araştırmalarda etik kavramını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3
2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek