Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG222 Çalgı Bilgisi IV 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Çalgı Bilgisi dersinin, öğrencilere, kullandıkları çalgılar üzerinde daha güçlü bir hakimiyet kurmaları yönünde yararı olacaktır. Öğrencilerin, çalgılarının fiziki özelliklerini, ses genişliklerini, mekanik yapısını ve bu mekanik yapının işleyiş şeklini kavramalarının, bilinç düzeyini arttırma, sorunlara çözüm bulabilme ve muhakeme kabiliyetini geliştirme gibi olumlu yararları olacaktır. Çalgı bakım onarımı olarak adlandırılan bu dersin amacı, öğrenciye derinlemesine onarım bilgisi ve becerisi kazandırmak değildir. Çünkü çalgı onarımcılığı başlı başına bir uzmanlık alanıdır ve bu alanda çok daha uzun sürecek çalışmaları gerektirmektedir. Ancak bu ders sonunda öğrenci çalgıda onarımın gerekli olduğu durumları fark eder. Acil durumlarda çözüm üretebilecek özgüvene sahip olur. Öğrenci çalgısı ile ilgili herhangi bir problemle karşılaştığında, aldığı eğitim sonrasında kazandığı bilgiler ve uygulama düzeyinde geliştirdiği el becerisi sayesinde, o an sahip olduğu maddi olanaklar dahilinde problemi aşmaya yönelik çözüm üretip, çalgısının bakım ve onarımını elindeki malzemelerle yapmaya çalışacak ya da çalgısının periyodik bakımını kendi kendine yapacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arif Türker Gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Enstruman Bilimi (Orgonoloji) Cafer Açın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çalgı Bakım ve Onarımı dersi öğretim programında konular, öğrencilerde çalgı ile ilgili bilinci arttıracak, onarım ve bakım ile ilgili temel beceriler kazandıracak nitelikte ele alınmış, program ünite, kazanımlar ve öğretim etkinliklerine dayalı olarak düzenlenmiştir. Programda bilgi, beceri, değer ve tutum açısından denge gözetilmiş, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin yaşantıları dikkate alınmıştır. Program sadece sınıf içi değil sınıf dışı etkinlikleri de kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalgılarla ilgili genel bilgi. çalgıları tanıma
2 Çalgılarla ilgili genel bilgi çalgıları tanıma
3 Çalgılarla ilgili genel bilgi çalgılarla ilgili sorunların tesbiti
4 Çalgılarla ilgili genel bilgi çalgılarla ilgili sorunların tesbiti
5 Çalgılar tarihi çalgıların gelişim süreçleri üzerine bilgilendirme çalgıların gelişim süreçleri üzerine bilgilendirme
6 Çalgılar tarihi müzik ve çalgı ilişkisi Çalgılar tarihi Müzik ve çalgı ilişkisi
7 Çalgılar tarihi müzik ve çalgı ilişkis Çalgılar tarihi Müzik ve çalgı ilişkisi
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 çalgılarla ilgili genel bilgi Çalgılarda Oran orantı
10 çalgılarla ilgili genel bilgi Çalgılarda denge üzerine bilgilendirme
11 çalgılarla ilgili genel bilg Çalgı yapımında kullanılan ağaçlar yapım aşamasında Luthierin dikkat etmesi gereken hususlar
12 çalgılarla ilgili genel bilgi Luthier hatalarının icracıya etkileri çalgılarda entonasyon sorunları
13 çalgılarla ilgili genel bilgi Sesin oluşumuna katgı sunan organların incelenmesi
14 Genel tekrar Genel tekrar
15 Final Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294210 1 Çalgıların tanımlanmasını belirleyebilme, uyumlandırma programlama yetisini artırma. 2 Çalgıların uyumunun korunmasındaki bakım onarım bilgisinin artırılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek