Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG246 Kanun IV 927001 2 4 10

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal ve sözel türlerdeki eserlerin icra edilebilmesi ve kişisel becerisinin geliştirilebilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. Turgay KERSE

Ön Koşul Dersleri

Kanun III

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Beste Aydın: Kanun Metodu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koma bemolü, değişik usüllerde seslendirme yapabilme becerisi geliştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
54 Ev Ödevi 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 108.etüd, onbirinci bölüm; 109. etüd. (Dik Acem perdesi – bir koma Fa diyez)
2 110 ve 111. etüdler.
3 112 ve 113. etüdler. (sekizlik ve dörtlük suslar ile 32 lik ve 64 lük notların çalışması)
4 114 ve 115. etüdler. (Mahur ve Geveşt perdeleri – beş koma Fa diyez)
5 116 ve 117. etüdler.
6 118 ve 119. etüdler. (Öğrenilen perde, usül ve değerliklerin pekiştirilmesi)
7 120 ve 121. etüdler. (Öğrenilen perde, usül ve değerliklerin pekiştirilmesi)
8 122. etüd. (Öğrenilen perde, usül ve değerliklerin pekiştirilmesi)
9 ara sınav
10 124 etüt
11 125. etüd. (Öğrenilen perde, usül ve değerliklerin pekiştirilmesi) (Longa ve Sirtolar)
12 126. etüd. (Öğrenilen perde, usül ve değerliklerin pekiştirilmesi) (Longa ve Sirtolar)
13 127. etüd. (Öğrenilen perde, usül ve değerliklerin pekiştirilmesi) (Longa ve Sirtolar)
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293748 Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki çalgısal ve sözel türlerde eserlerin icra becerisi.
2 1293749 Kanun çalgısının toplumsal yaşamdaki etkilerini ve yerini değerlendirebilme becerisi.
3 1293750 İcra alanında edindiği bilgi ve becerileri, dinleme ve izleme yoluyla geliştirip, kendi kişisel becerisi doğrultusunda yaratıcı bir şekilde uygulayabilmesi.
4 1293751 Ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip edebilme.
5 1293752 Takım çalışmasını geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 5
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek