Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG260 Ney IV 927001 2 4 10

Dersin Amacı

Ney çalgısının geleneksel yaklaşım yöntemli kullanılarak öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Emre PINARBAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı Kitabı TRT, (2006). Türk Sanat Müziği Saz eserleri I-II, Müzik Dairesi Başkanlığı Ankara TRT, (1999). Türk Sanat Müziği Seçme Eserler I-II, Müzik Daire Başkanlığı, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlgili makamlardaki eserlerin icra edilmesi, taksim çalışmalarının uygulanması, tavır oluşturmaya yönelik tekniklerin çalışılması, kayıtlı ney icralarının dinlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4
54 Ev Ödevi 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hicaz makamının Ney üzerinde uygulanması Hicaz Peşrev (3. Selim) Hicaz Mandra (Lavtacı Andon)
2 Hicaz Uzzal makamının Ney üzerinde uygulanması Hicaz Nakış Yürüksemai (Cinuçen Tanrıkorur)
3 Zirgüleli Hicaz makamının Ney üzerinde Uygulanması Zirgüleli Hicaz Peşrev (Gazi Giray Han)
4 Şehnaz makamının Ney üzerinde uygulanması Şehnaz Peşrev(Kemani Ali Ağa) Şehnaz Medhal (Cinuçen Tanrıkorur)
5 Şehnazbuselik makamının Ney üzerinde uygulanması Şehnazbuselik Peşrev (Kemani Ali Ağa) Şehnazbuselik sazsemai (Sedat Öztoprak)
6 Taksim ve Transpoze çalışmaları
7 Karcığar makamının Ney üzerinde uygulanması Peşrev (Kemani Tatyos)
8 Ara Sınav
9 Karcığar Peşrev (Kemani Tatyos Efendi) Karcığar Saz Semai (Kanuni Ömer Efendi)
10 Beyati Araban makamının Ney üzerinde uygulanması Beyati Araban Peşrev (Akın Özkan) Beyati Araban Sazsemai (Rauf Yekta)
11 Taksim, Transpoze çalışmaları
12 Suzinak makamının Ney üzerinde uygulanması Suzinak Peşrev (Kemani Tatyos)
13 Suzinak Saz Semai (Kemençeci Nikolaki)
14 Eser dinleme, taksim ve transpoze çalışmaları
15 Eserlerin genel tekrarıyla finale hazırlık çalışmaları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281416 İlgili makamlardaki çalgısal ya da sözel türleri icra edebilme
2 1281417 Transpoze ve taksim olgularını uygulayabilme
3 1281418 Çarpma, glissando, vibrato gibi tavır oluşturmaya yönelik hareketleri uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 4
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek