Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST465 Risk Analizi 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin, nitel ve nicel risk kavramını anlamalarını ve risk yönetimi ile ilgili temel teknikleri kullanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. David Vose (2008). Risk Analysis: A Quantitative Guide 2. M.Akif Özer (2010). Kuruluşlarda Süreç, Performans ve Risk Analizi/Yönetimi, Adalet Yayınevi, Ankara,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Riskin tanımı, Risk Analizleri, Risk Analiz raporlarının hazırlanması, SWOT analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
9 Problem Çözümü 5 2 10
11 Soru-Yanıt 8 2 16
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Risk ve Tehlike Kavramları 1. Risk ve Tehlike Kavramları.pdf
2 Risk yönetimi 2. Risk Yönetimi.pdf
3 Risk değerlendirmesinin önemi 3. Risk Değerlendirmesinin Önemi.pdf
4 Kalitatif risk analizi 4-5. Kalitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri.pdf
5 Kalitatif risk analizi 4-5. Kalitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri.pdf
6 Kantitatif risk analizi 6-7. Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri.pdf
7 Kantitatif risk analizi 6-7. Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri.pdf
8 Arasınav
9 Farklı sektörlerde risk analizi uygulaması Örnek Uygulama (Kuru temizlemeciler için).pdf
10 Farklı sektörlerde risk analizi uygulaması Örnek Uygulama (SPOR MERKEZLERİ VE YÜZME HAVUZLARI İÇİN).pdf
11 Risk analizi proje sunumları SUNUM PROGRAMI.pdf
12 Risk analizi proje sunumları SUNUM PROGRAMI.pdf
13 Risk analizi proje sunumları SUNUM PROGRAMI.pdf
14 Risk analizi proje sunumları SUNUM PROGRAMI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491319 Nitel ve nicel anlamda risk kavramını algılayabilme;
2 1491320 Risk analizi sürecini kavrayabilecek entelektüel birikime sahip olmak.;
3 1491321 Risk yönetimi sistemlerini analiz edebilmek;
4 1491322 Risk analizi yöntemlerine vakıf olmak;
5 1491323 Risk ve belirsizlik ilişkisi için istatistiksel çerçeve oluşturabilmek;
6 1491324 Parametrik olasılık modellerini uygulayabilmek;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2
2 3 3 4 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2
3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 1 1 3 3
4 3 3 4 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2
5 4 4 3 4 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 4
6 4 4 4 4 3 4 2 3 2 1 1 1 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek