Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST467 Bayesci İstatistik I 927003 4 7 4

Dersin Amacı

İstatistiksel çıkarımda Bayesci yaklaşımın kullanımı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

P. M. Lee, Bayesian Statistics - An Introduction, Arnold, London, 2004 -N. Gürsakal, Bayesgil İstatistik, Uludağ Ün. Yayınları, Bursa. -J. M. Bernardo and A. F. M. Smith, Bayesian Theory, John Wiley & Sons, New York, 1994 -P.Hoffa, First Course in Bayesian Statistical Methods,Springer, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bayes teoremi, Bayes yaklaşımları, önsel ve sonsal dağılımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
7 Laboratuvar 8 2 16
9 Problem Çözümü 8 1 8
11 Soru-Yanıt 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 KLASİK OLASILIK TEORİSİ
2 BAYESCİ İSTATİSTİĞE GİRİŞ
3 KLASİK VE BAYESCİ İSTATİSTİK ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
4 OLABİLİRLİK KAVRAMI VE OLABİLİRLİK FONKSİYONLARI
5 ÖNSEL DAĞILIM KAVRAMI
6 SONSAL DAĞILIM KAVRAMI
7 BİLGİLENDİRİCİ ÖNSEL DAĞILIMLAR
8 ARASINAV
9 BİLGİLENDİRİCİ OLMAYAN ÖNSEL DAĞILIMLAR
10 SONSAL DAĞILIM TÜRETME YAKLAŞIMLARI
11 TAYLOR SERİ AÇILIMI İLE SONSAL DAĞILIMIN TÜRETİLMESİ
12 MARKOV ZİNCİRİ MONTE CARLO METODU İLE SONSAL DAĞILIMIN TÜRETİLMESİ
13 MARKOV ZİNCİRİ MONTE CARLO METODU İLE SONSAL DAĞILIMIN TÜRETİLMESİ
14 SONSAL DAĞILIM PARAMETRELERİNİN YORUMLANMASI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269861 Bayes teoremi bilinir.
2 1269862 Önsel dağılım bilinir.
3 1269863 Sonsal dağılım bilinir.
4 1269864 Bayes yaklaşımı istatistiksel problemlerde kullanılabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2
2 4 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2
3 4 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3
4 4 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek