Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT463 Mikro İktisat 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Ekonominin prensiplerini öğretmek, hane halkları ve firmalar gibi ekonominin temel aktörlerinin sahip oldukları kaynakları verimli bir biçimde nasıl yönetecekleri hakkında temel bir anlayış sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İİBF Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Parasız, İlker (1999) Mikro Ekonomi: Orta Düzey Yaklaşım, 6. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi. Sadun Aren. (2007) Ekonomi Dersleri, İstanbul: İmge Kitabevi. Bulmuş, İsmail. (1994) Mikroiktisat, Ankara: Cantekin Matbaası.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Arz, talep, üretim fonksiyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
11 Soru-Yanıt 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikro İktisadi Kavramlar
2 Piyasa Dengesi: Talep
3 Talep Esneklikleri
4 Piyasa Dengesi: Arz
5 Arz Esneklikleri
6 Piyasa Dengesi
7 Piyasa Dengesine Devlet Müdahaleleri
8 Arasınav
9 Tarımsal Ürün Piyasaları
10 Tüketici Teorisi: Kardinal Yaklaşım
11 Tüketici Teorisi: Ordinal Yaklaşım
12 Tüketici Dengesinin Matematiksel Analizi
13 İkame ve Gelir Etkilerinin Ayrıştırılması
14 Üretim Teknolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511242 Temel Mikro İktisadi Kavramları Öğrenir.
2 1511243 Piyasa Dengesinin Temel Unsurlarından Arz ve Talebi Açıklar
3 1511244 Üretim Fonksiyonlarını Açıklar
4 1511245 1. Matematiksel Yöntemler ile Birey İçin Mikro İktisadi Kararları Analiz Eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2
2 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2
3 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2
4 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek