Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS469 Sosyolojiye Giriş 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, Sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri öğrenmek, Sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek, Toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik bir düşünme yöntemi kazanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını, Sosyolojinin öncülerinin, kurucularının görüşlerini ve yöntemini Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişmeleriToplumsal sınıf, statü ve toplumsal hareketliliği Risk Toplumu, Tüketim Toplumu, Ağ toplumu, Gözetim Toplumu veToplumsal kontrol mekanizmalarını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
9 Problem Çözümü 11 1 11
11 Soru-Yanıt 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aydınlanma Dönemi ve Sosyolojinin Gelişimi
2 Sosyoloji Nedir? Öncüleri ve Kurucuları
3 Sosyolojide Yöntem
4 Sosyolojide Postmodern Tartışmalar
5 Sosyalizasyon
6 Toplumsal Gruplar
7 Toplumsal Statü ve Roller
8 Arasınav
9 Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam
10 Toplumsal Tabakalaşma ve Toplumsal Hareketlilik
11 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
12 Küreselleşme ve Toplumsal Değişme
13 Toplumsal Kontrol: Normlar, Değerler ve Ahlak kuralları
14 Medya ve toplum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292514 Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını öğrenir
2 1292515 Sosyolojik araştırmanın aşamalarını kavrar
3 1292516 Farklı sosyolojik perspektifleri açıklar
4 1292517 Toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1
2 1 1 1 2 3 4 1 1 1 2 2 3 3 1 1
3 1 1 1 2 3 4 1 1 1 3 2 3 3 1 1
4 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3 2 4 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek