Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST484 Bitirme Projesi 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Belirlenen bir konuda proje hazırlamak, sunmak ve raporlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Taner Tunç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürsakal, N. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Uludağ Üniversitesi Yayınları. -Altunışık, R. ve ark. Araştırma Yöntemleri, Sakarya kitabevi, 2005. -E. Öngel, A Research Guide, Ankara , 1983. -Kaptan S., 1995, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Bilim Yayınevi, Ankara -Barzun, J., Greaff Henry F. (1997). Modern Araştırmacı, TÜBITAK Popüler Bilim Kitapları 33, Çeviri: Fatoş Dilber, Ankara, Türkiye.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Proje konusu seçmek, veri toplama, proje sunma ve sonuçları raporlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 60 1
2 Final Sınavı 1 10 1
41 Proje Sunma 1 90 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 10 4 40
10 Tartışma 10 4 40
20 Rapor Hazırlama 3 2 6
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 2 2
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje gruplarının oluşturulması
2 Proje konusu seçimi
3 Literatür tarama
4 Veri toplama
5 Verilerin bilgisayara girilmesi
6 Veri analizi
7 Sonuçların yorumu
8 Arasınav
9 Proje hazırlama
10 Proje hazırlama
11 Proje hazırlama
12 Proje hazırlama
13 Projenin sunumu
14 Projenin raporlanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494966 Ekip çalışması yapılabilir.
2 1494967 Proje hazırlanabilir.
3 1494968 Proje sunulabilir.
4 1494969 Proje raporlanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 4 5 4 5 4 5 1 5 4 4 4 5 5
2 4 2 5 4 5 5 5 4 2 4 5 4 5 5 4
3 5 2 5 4 4 5 4 5 1 4 5 4 4 4 5
4 4 2 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek