Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST484 Bitirme Projesi 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Belirlenen bir konuda proje hazırlamak, sunmak ve raporlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Taner Tunç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürsakal, N. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Uludağ Üniversitesi Yayınları. -Altunışık, R. ve ark. Araştırma Yöntemleri, Sakarya kitabevi, 2005. -E. Öngel, A Research Guide, Ankara , 1983. -Kaptan S., 1995, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Bilim Yayınevi, Ankara -Barzun, J., Greaff Henry F. (1997). Modern Araştırmacı, TÜBITAK Popüler Bilim Kitapları 33, Çeviri: Fatoş Dilber, Ankara, Türkiye.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Proje konusu seçmek, veri toplama, proje sunma ve sonuçları raporlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 60 1
2 Final Sınavı 1 10 1
41 Proje Sunma 1 90 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 10 4 40
10 Tartışma 10 4 40
20 Rapor Hazırlama 3 2 6
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 2 2
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje gruplarının oluşturulması
2 Proje konusu seçimi
3 Literatür tarama
4 Veri toplama
5 Verilerin bilgisayara girilmesi
6 Veri analizi
7 Sonuçların yorumu
8 Arasınav
9 Proje hazırlama
10 Proje hazırlama
11 Proje hazırlama
12 Proje hazırlama
13 Projenin sunumu
14 Projenin raporlanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274062 Ekip çalışması yapılabilir.
2 1274063 Proje hazırlanabilir.
3 1274064 Proje sunulabilir.
4 1274065 Proje raporlanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 4 5 4 5 4 5 1 5 4 4 4 5 5
2 4 2 5 4 5 5 5 4 2 4 5 4 5 5 4
3 5 2 5 4 4 5 4 5 1 4 5 4 4 4 5
4 4 2 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek