Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST470 Veri Zarflama Analizine Giriş 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilere etkinlik ile verimlilik kavramlarını ve etkinlik analizinde kullanılan metotları öğretmek ve bu metotları uygulama becerisi kazandırmaktır. Öğrencilere etkinlik üzerine etkili olan faktörleri analiz etme ve buna dayanarak strateji geliştirme de öğretilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Serpil Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Coelli, T., Rao, D.S.P, and Battese, G. 1998. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Kluwer Academic Publishers, London. 2. Kumbhakar, S.C. and Lovell, C.A.K. 2000. Stochastic Frontier Analysis. Cambridge University Press, UK. 3. Charnes, A., Cooper, W., Lewin A.Y. and Seiford, L.M. 1996. Data Envelopment Analysis. Theory, methodoloy and Applications. Kluwer Academic Publishers, USA. 4. Thannassoulis, E. 2001. Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis. Kluwer Academic Publishers, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Performans yönetimi, etkinlik, CCR ve BCC modelleri, ölçek etkinliği, Max - DEA programı kullanımı ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Performans Yönetimi, Performansın Tanımı, Boyutları Verimlilik, Üretim Sınırı VZA 1.hafta.pdf
2 Etkinlik ve etkinlik çeşitleri VZA 2.hafta.pdf
3 Tek girdi ve tek çıktı olduğu durumda VZA VZA - tanım ve kavramlar.pdf
VZA 3.hafta.pdf
4 iki girdi ve tek çıktı olduğu durumda VZA, İki çıktı ve tek girdi olduğu durumda VZA, iki girdi ve iki çıktı olduğu durumda VZA. VZA 4.hafta.pdf
5 Ölçeğe göre getiri, Girdi ve çıktı yönlü modeller, CCR Modeli quiz VZA 5.hafta.pdf
6 BCC Modeli VZA 6.hafta.pdf
7 Ölçek Etkinliği CCR ve BCC modellerine ait örnekler VZA 7.hafta.pdf
8 Arasınav
9 VZA paket programı (MaxDEA) ile uygulama MaxDEA 8 Manual.pdf
10 VZA paket programı (MaxDEA) ile uygulama MaxDEA 8 Manual.pdf
11 VZA proje sunumları VZA 11.HAFTA.pdf
12 VZA proje sunumları VZA 12.HAFTA.pdf
13 VZA proje sunumları VZA 13.HAFTA.pdf
14 VZA proje sunumları VZA 14.HAFTA.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516838 Etkinliğe ilişkin temel kavramları bilir ve tartışabilir.
2 1516839 Veri Zarflama Yöntemiyle etkinliği tahmin edebilir ve sonuçlarını yorumlayabilir
3 1516840 Stokastik sınır modelini kullanarak etkinlik ölçümlerini tahmin edebilir ve sonuçları yorumlayabilir.
4 1516841 Etkinlik ölçüm metotlarını kullanarak toplam faktör verimliliğindeki değişimi ölçebilir.
5 1516842 Etkinliği belirleyen faktörleri analiz edebilir ve etkinliği yükseltmek için stratejile geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3
2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5
4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek