Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST470 Veri Zarflama Analizine Giriş 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilere etkinlik ile verimlilik kavramlarını ve etkinlik analizinde kullanılan metotları öğretmek ve bu metotları uygulama becerisi kazandırmaktır. Öğrencilere etkinlik üzerine etkili olan faktörleri analiz etme ve buna dayanarak strateji geliştirme de öğretilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Serpil Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Coelli, T., Rao, D.S.P, and Battese, G. 1998. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Kluwer Academic Publishers, London. 2. Kumbhakar, S.C. and Lovell, C.A.K. 2000. Stochastic Frontier Analysis. Cambridge University Press, UK. 3. Charnes, A., Cooper, W., Lewin A.Y. and Seiford, L.M. 1996. Data Envelopment Analysis. Theory, methodoloy and Applications. Kluwer Academic Publishers, USA. 4. Thannassoulis, E. 2001. Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis. Kluwer Academic Publishers, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etkinlik analizine giriş, üretim ekonomisine giriş, üretim ekonomisinde ileri konular (dualite, masraf ve kar fonksiyonları, uzaklık fonksiyonları), indeks sayılar ve verimlilik ölçümü, ekonomik teori ve indeks sayılar, veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü, stokastik sınır analiz ile etkinlik ölçümü, etkinlik ölçüm metotlarıyla verimlilik ölçümü, etkinlik belirleyicilerinin analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etkinlik analizine giriş, Tartışma
2 Üretim ekonomisine giriş, Tartışma, örnek problemler
3 Üretim ekonomisinde ileri konular (dualite, masraf ve kar fonksiyonları, uzaklık fonksiyonları), Tartışma, örnek problemler, uygulama
4 İndeks sayılar ve verimlilik ölçümü, Tartışma, örnek problemler, uygulama
5 Ekonomik teori ve indeks sayılar, Tartışma, örnek problemler, uygulama, quiz
6 Veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü I Tartışma, örnek problemler, uygulama
7 Ara sınavı
8 Veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü II Tartışma, örnek problemler, uygulama, örnek olaylar, quiz
9 Stokastik sınır analiz ile etkinlik ölçümü I Tartışma, örnek problemler, uygulama, örnek olaylar
10 Stokastik sınır analiz ile etkinlik ölçümü II Tartışma, örnek problemler, uygulama, örnek olaylar, quiz
11 Etkinlik ölçüm metotlarıyla verimlilik ölçümü I (toplam faktör verimliliği, Malmquist indeks) Tartışma, örnek problemler, uygulama, örnek olaylar
12 Etkinlik ölçüm metotlarıyla verimlilik ölçümü II (tarımda uygulamalar) Tartışma, örnek problemler, uygulama, örnek olaylar, quiz
13 Etkinlik belirleyicilerinin analizi I Tartışma, örnek problemler, uygulama, örnek olaylar
14 Etkinlik belirleyicilerinin analizi II Tartışma, örnek problemler, uygulama, örnek olaylar, quiz
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299849 Etkinliğe ilişkin temel kavramları bilir ve tartışabilir.
2 1299850 Veri Zarflama Yöntemiyle etkinliği tahmin edebilir ve sonuçlarını yorumlayabilir
3 1299851 Stokastik sınır modelini kullanarak etkinlik ölçümlerini tahmin edebilir ve sonuçları yorumlayabilir.
4 1299852 Etkinlik ölçüm metotlarını kullanarak toplam faktör verimliliğindeki değişimi ölçebilir.
5 1299853 Etkinliği belirleyen faktörleri analiz edebilir ve etkinliği yükseltmek için stratejile geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3
2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5
4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek