Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST472 Dinamik Programlama 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilere optimizasyon problemlerinin çözümünde dinamik programlama tekniğinin kullanımını ve bunun avantajlarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eric V. Denardo, Dynamic Programming Models and Applications, Prentice Hall. Wayne L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press, 4th Edition. Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, James B. Orlin, Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Prentice Hall.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders yöneylem araştırmasındaki deterministik modellerin uygulamalarını tanıtır, özellikle de doğrusal ve tamsayı programlama ile dinamik programlamaya odaklanır. Dersin içerdiği konular; matematiksel programlama modellerinin formülasyonu ve bilgisayar çözümlemesi, doğrusal, tamsayı ve dinamik programlama modellerinin gerçek hayat uygulamalarıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
9 Problem Çözümü 1 2 2
11 Soru-Yanıt 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematiksel Modellemeye Giriş ve Konulara Genel bir Bakış
2 Doğrusal Programlama Örnekleri
3 Doğrusal Programlama Modellerinin Winqsb ile Modellenmesi
4 Doğrusal Programlama Modellerinin Sonuçlarının Yorumlanması ve Duyarlılık Analizi
5 Şebeke problemleri
6 En kısa yol problemi
7 Kaynak dağıtımı problemi
8 Ara sınav
9 Sırt çantası problemi
10 Wagner – Whitin Algoritması
11 Silver – Meal Sezgisel Algoritması
12 Olasılıklı dinamik programlama
13 Dinamik programlama problemlerinin çözümünde WinQSP kullanımı
14 Dinamik programlama problemlerinin çözümünde WinQSP kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274304 Çeşitli problemleri ifade edebilmek için doğrusal programlama modelleri geliştirmek ve modellerin çözümlerini yorumlamak
2 1274305 Problemlerin çözümlerinin algoritmalarını kurma bilgisi
3 1274306 Çeşitli problemleri ifade edebilmek için tamsayı programlama modelleri geliştirmek
4 1274307 Çeşitli problemlerin çözümü için dinamik programlama modelleri geliştirmek
5 1274308 Doğrusal programlama, tamsayı programlama ve dinamik programlama modellerinin gerçek hayat uygulamalarını bilgisayar programı kullanarak çözmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4
2 5 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4
3 5 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4
4 5 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4
5 5 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek