Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST474 SAS Programı ile İstatistik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

SAS programı ile istatistiksel analizlerin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Cody, R. (2007). Learning SAS (R) by Example:: A Programmer's Guide. SAS Institute. - Cody, R. (2011). SAS statistics by example. SAS Institute. -Elliott, A. C., ve Woodward, W. A. (2015). SAS Essentials: Mastering SAS for Data Analytics. John Wiley ve Sons.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

SAS programı ile tanımlayıcı istatistikler, parametrik-parametrik olmayan testler ve çok değişkenli istatistiksel analizler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
9 Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SAS programının tanıtılması
2 SAS programı ile veri seti manipülasyonları
3 SAS programı ile tanımlayıcı istatistikler ve frekans analizi
4 SAS programı ile tanımlayıcı istatistikler ve frekans analizi
5 SAS programı ile grafiksel analizler
6 SAS programı ile normallik testleri
7 SAS programı ile parametrik testler
8 Ara sınav
9 SAS programı ile parametrik testler
10 SAS programı ile parametrik olmayan testler
11 SAS programı ile parametrik olmayan testler
12 SAS programı ile regresyon analizi
13 SAS programı ile güvenilirlik ve faktör analizi
14 SAS programı ile kümeleme analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274309 SAS programı tanıtılır.
2 1274310 SAS programı ile temel istatistiksel analizler anlatılır.
3 1274311 SAS programı ile veri manipülasyon işlemleri özetlenir.
4 1274312 SAS programı ile grafiksel analizler tanıtılır.
5 1274313 SAS programı ile hipotez testleri uygulanır.
6 1274314 SAS programı ile çok değişkenli istatistiksel analizler uygulanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 3 2 3 4 3 4 5 3
2 5 5 5 5 4 5 5 3 2 3 4 3 4 5 3
3 5 5 5 5 4 5 5 3 2 3 4 3 4 5 3
4 5 5 5 5 4 5 5 3 2 3 4 3 4 5 3
5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 3 4 3 4 5 3
6 5 5 5 5 4 5 5 3 2 3 4 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek