Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST476 Pazar Araştırma Teknikleri 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencide pazar ile ilgili araştırma kavramını geliştirmek ve bu kavramın kullanılabilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cemal Yukselen, Pazarlama Araştırmaları, Detay Yayıncılık, 2000 Malhotra, Naresh K., Peterson, Mark (2006). Basic Marketing Research: A Decision-Making Approach, Pearson Prentice Hall

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği pazar araştırması yaklaşımının temelleri, yöntemleri ve karar alma süreçlerinde kullanımıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
9 Problem Çözümü 6 2 12
11 Soru-Yanıt 6 1 6
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazar araştırmasının tanımı, işletme içerisindeki yeri ve önemi. Bilimsel Araştırma özellikleri, Pazar Araştırması süreci.
2 Problemin Belirlenmesi ve Hipotez Yazımı
3 Araştırma Modelleri, Kesifsel Araştırmada Kullanılan Veri Elde Etme Yöntemleri
4 Tanımlayıcı Araştırma ve Veri Elde Etme Yöntemleri (Anketler, Mekanik ve Doğal Gözlemler)
5 Nedensel Araştırma ve Deneyler
6 Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri
7 Pazarlama Araştırmasında Hatalar
8 Ara sınav
9 SPSS’e Giris
10 Kesifsel Veri Analizi (Frekans Testleri, Capraz Tablokar ve Temel Grafikler)
11 Non-Parametrik Testler (Ki-kare, t-test, Korelasyon vb.)
12 Parametrik Testler (Regresyon, ANOVA)
13 Parametrik Testler (ANOVA-MANOVA, Faktör Analizi)
14 Pazarlama Araştırması Raporunun Hazırlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274315 Pazar araştırması tasarlayabilmek ve yürütebilmek.
2 1274316 Pazar araştırmasının sonuçlarını yorumlamak ve stratejik kararları bu doğrultuda vermek.
3 1274317 Piyasa ve rakiplerin analizinde pazar araştırmasından faydalanmak.
4 1274318 Pazar araştırmasının önemini kavrayabilmek.
5 1274319 Araştırma bulguları doğrultusunda pazarlama kararları verebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3
2 5 4 5 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3
3 5 4 5 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3
4 5 4 5 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3
5 5 4 5 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek