Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST478 Tekrarlanan Ölçümlü Deneyler 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Tekrarlanan ölçümlü deneyleri tanıtmak ve bu modeller ile veri analizi yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Crowder, M.J. and Hand, D.J. (1990). Analysis of Repeated Measures, Chapman ve Hall, London. Myers, J.L. and Well, A.D. (2003). Research Design and Statistical Analysis, Second Edition, London. Gamst, G., Meyers, L.S. and Guarino, A.J. (2008). Analysis of Variance Designs, A Conceptual and Computational Approach with SPSS and SAS. Jones, B. and Kenward, M.G. (1989). Design and Analysis of Cross-Over Trials, Chapman ve Hall, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tekrarlanan ölçümlere giriş, tekrarlanan ölçümlü ANOVA için varsayımlar, bir yönlü tekrarlanan ölçümlü ANOVA, iki yönlü tekrarlanan ölçümlü ANOVA, çapraz tasarım, regresyon modelleri, korelasyon, çok değişkenli analizler, paket programlarla uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 4 2 8
7 Laboratuvar 5 2 10
9 Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tekrarlanan ölçümlere giriş
2 Tekrarlanan ölçümlü ANOVA için varsayımlar
3 Bir yönlü tekrarlanan ölçümlü ANOVA
4 Paket programlarla uygulamalar
5 İki yönlü tekrarlanan ölçümlü ANOVA
6 Paket programlarla uygulamalar
7 Çapraz tasarım
8 Ara sınav
9 Regresyon modelleri, korelasyon
10 Paket programlarla uygulamaları
11 Çok değişkenli analizler
12 Paket programlarla uygulamaları
13 Gerçek hayat problemleri üzerine uygulamalar
14 Gerçek hayat problemleri üzerine uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274320 Tekrarlanan ölçümlü ANOVA modellerini tanır.
2 1274321 Tekrarlanan ölçümlü ANOVA nın varsayımlarını bilir.
3 1274322 Tekrarlanan ölçümlü veriler ile veri analizi yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 3 3 5 5 2 2 3 3 2 3 4
2 4 3 5 4 3 3 5 5 2 2 3 3 2 3 4
3 4 3 5 4 3 3 5 5 2 2 3 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek