Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST486 İleri Yöneylem Araştırması 927001 4 8 2

Dersin Amacı

Yöneylem araştırması tekniklerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Talat Şenel

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Öztürk, A.,(2009). Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, Bursa. - Erdem, İ.,(2017). İşletmede Sayısal Yöntemler ve WINQSB Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. -Taha, H.,(2000). Yöneylem Araştırması, çeviren Baray, Ş.A. ve Esnaf, Ş., Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Network(Ağ) Modelleri,PERT/CPM, Tamsayılı Programlama, Hedef Programlama, WINQSB

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Network(Ağ) Modelleri, En kısa yol problemleri, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
2 Network(Ağ) Modelleri, En kısa altyapı problemleri, maksimum akış problemleri, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
3 Kritik Yol Yöntemi(CPM), WINQSB uygulaması
4 Kritik Yol Yöntemi(CPM), WINQSB uygulaması
5 PERT Analizi, WINQSB uygulaması
6 PERT Analizi, WINQSB uygulaması
7 Tamsayılı Programlama, temel kavramlar, çözüm yöntemleri
8 Ara sınav
9 Tamsayılı Programlama, temel kavramlar, çözüm yöntemleri
10 Tamsayılı Programlama, Karma Tamsayılı Programlama, 0-1 Tamsayılı Programlama, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
11 Hedef Programlama, örnek problemler
12 Hedef Programlama, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümü ve yorumu
13 Hedef Programlama Türleri
14 WINQSB paket programı ile geçmiş konularla ilgili örnek problem çözümleri ve yorumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274066 Öğrenciler Yöneylem Araştırması ile ilgili temel kavramları öğrenirler
2 1274067 Öğrenciler güncel problemlerle ilgili model kurabilme becerisi kazanırlar
3 1274068 Öğrenciler Yöneylem Araştırması paket programlarının kullanımını öğrenirler
4 1274069 Öğrenciler Yöneylem Araştırması Problemlerinin çözümünü yorumlamayı öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3
2 5 4 2 2 4 4 3 3 2 2 3 2 3 5 3
3 4 4 2 3 4 3 4 4 1 2 3 2 3 5 3
4 5 4 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek